Стажант Сервизен специалист

header_4_obqva_lirex

За екипа ни в град София търсим Стажант с интереси в областта на сервизната дейност на ИТ ресурси и с желание за започване на кариера в една от най-утвърдените български ИТ компании.

В LIREX ще получите:


• Възможност да участвате в разнообразни, предизвикателни и отговорни задачи;
• Практически умения за работа в утвърдена българска ИТ компания;
• Ежедневен досег с устройства на водещи световни производители на IT оборудване;
• Своевременна обратна връзка и оценка на представянето;
• Възнаграждение и кариерно израстване, съобразено със индивидуалните знания, умения и темпове на развитие;
• 8-часов работен ден;

Професионалистите на LIREX, които ще бъдат ментори, очакват от Вас:

• Завършено висше техническо образование или да сте студенти 3-ти или 4–ти курс;
• Технически познания в областта на електрониката, персоналните компютри и Windows операционни системи;
• Предимство е практическият опит в схемотехниката, работа с поялник и измервателна апаратура;
• Предимство е умението за работа с техническа документация;
• Да владеете английски език;
• Да сте мотивирани и да приемате работни предизвикателства;
• Да покажете инициативност;
• Да умеете да комуникирате толерантно и с разбиране в екип;
• Да притежавате аналитично мислене (или да искате да го развиете);
• Да имате желание за обучение и волята да защитите това на практика.


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.