Техник Системи за сигурност

header_4_obqva_lirex

Търсим Техник Системи за сигурност, който да се присъедини към екипа ни в град Пловдив.

Отговорности:


– Инсталиране и поддръжка на решения и услуги, свързани със системи за сигурност – видеонаблюдение, контрол на достъп, периметрова охрана и др.;
– Инсталиране и поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства;
– Консултация на клиенти;
– Подобряване на предлаганите услуги и решения;
– Разрешаване и отстраняване на възникнали технически неизправности.

Изисквания:

– Висше или средно техническо образование;
– Компютърна грамотност – Microsoft Office (Excel, Word и Outlook);
– Опит в инсталирането на видеонаблюдение;
– Опит и/или познания по електротехника (слабо и силнотокови инсталации) – предимство;
– Опит в работата с ръчни електрически инструменти;
– Аналитично мислене;
– Умения за решаване на проблеми;
– Умения за работа в екип;
– Ползване на технически английски език – предимство;
– Активен шофьор;
– Възможност за командировки в страната.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

– Участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
– Предоставя възможности за професионални обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
– Предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.