Администратор проекти

Търсим Администратор проекти (с техническо образование), който да се присъедини към екипа ни в град София.

Основни отговорности:

 • Подпомага ръководител на проект в цялостното организиране и изпълнение на проект – административното и документално;
 • Подготвя, проверява, поръчва и проследява доставките на оборудване и услуги, необходими за изпълнението на проект;
 • Комуникира с доставчици и партньори, във връзка с ресурси, необходими за изпълнението на проект;
 • Изготвя и обработва, предава и приема необходимите документи във връзка с изпълнението на проект, в съответствие с установените правила, практики и процедури в компанията;
 • Подготвя необходими справки и отчети по време на и след изпълнението на проект;
 • Присъства на и подготвя документи за одитни процедури;
 • Поддържа електронното и хартиено досие на проекти.

  Изисквания:

 • Висше/средно техническо образование;
 • Опит на релевантна позиция е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office и най-вече Excel;
 • Владеене на английски език – работно ниво;
 • Организираност и прецизност при работа с документи;
 • Комуникативност, коректност и отзивчивост;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за работа успоредно по различни задачи.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие


  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.