Акаунт мениджър ИТ решения (корпоративни клиенти)

header_3_obqva_lirex

Във връзка с разширяването на дейността и развитието на екипа на компанията, търсим Акаунт мениджър ИТ решения (корпоративни клиенти), който да се присъедини към екипа ни в град Варна.

Основни отговорности:

 • Поддържа и развива търговските отношения с настоящите клиенти на компанията;
 • Проактивно търси и реализира срещи с потенциални клиенти с цел представяне на предлаганите от компанията услуги и решения;
 • Идентифицира, анализира и консултира клиентите за потребностите им, търси и предлага оптимални ИТ услуги и решения за тях;
 • Отговаря за воденето на търговска кореспонденция, създаване на оферти към клиента и сключването на договори;
 • Въвежда и поддържа актуална информация за клиентите, за които отговаря в CRM система;
 • Комуникира с вътрешните екипи, консултиращи техническите параметри на предоставяните решенията, и представителите на клиента;
 • Развива познанията си за предлаганите от компанията решения и за ИТ пазара;

Участва в семинари и специализирани конференции.

Изисквания:

 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Опит в областта на корпоративните продажби на цялостни ИТ решения;
 • Добри познания за ИТ пазара в България;
 • Много добро познаване на съвременните информационни технологии и продукти;
 • Проактивен подход в развиването и надграждането на познанията в ИТ технологиите и иновациите;
 • Свободно ползване на английски език при бизнес комуникация и ползване на специализирана информация;
 • Способност мотивирано да представя и защитава идеи и проекти;
 • Уверен, убедителен и тактичен подход при работа в екип с колеги и клиенти;
 • Умения за събиране, анализ и презентиране на информация;
 • Умения за водене на преговори и финализиране на сделки;

Умения за изготвяне и водене на търговска кореспонденция;

Предимства:

 • Опит в работата с големи клиенти и/или международни проекти;
 • Опит в продажба на решения с дълъг търговски цикъл;
 • Опит в администрирането на търговски процеси.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.