Акаунт мениджър ИТ решения (развитие на пазара)

header_4_obqva_lirex

Във връзка с разширяването на дейността и развитието на екипа на компанията, търсим Акаунт мениджър, ИТ решения (развитие на пазара), който да се присъедини към екипа ни в град София.

Основни отговорности:

• Проактивно търси и реализира срещи с потенциални клиенти;
• Проучва пазари, изготвя прогнози и планове с цел увеличаване на продажбите;
• Развива познанията си за предлаганите продукти, услуги и решения от компанията и на пазара;
• Идентифицира, консултира и анализира потребностите на клиентите и предлага оптимални решения за тях;
• Активно предлага решения и услуги на компанията (възможност за фокус върху предлагане на софтуерни продукти и/или информационна сигурност);
• Въвежда и поддържа актуална информация за клиентите, за които отговаря в CRM система;
• Поддържа високо ниво на клиентско обслужване;
• Участва в семинари и специализирани конференции.

Изисквания:

• Висше икономическо или техническо образование;
• Много добро познаване на съвременните информационни технологии и продукти, интерес към ИТ технологиите и иновациите;
• Добри познания за ИТ пазара в България;
• Проактивно актуализиране и надграждане на знанията в областта на ИТ технологиите;
• Отлична компютърна грамотност;
• Свободно ползване на английски език при бизнес комуникация и ползване на специализирана информация;
• Отлични комуникативни и презентационни умения;
• Желание за развиване проактивни търговски умения;
• Умения за събиране и анализ на информация, водене на преговори и ефективно финализиране на сделки;
• Умение за приоритизиране на работа (в срок по множество задачи);
• Инициативност и умение за бързо превключван на вниманието;
• Умения за целеполагане и самомотивиране.

Предимства:

• Опит в работата с големи клиенти и/или международни проекти;
• Опит в предлагането на софтуерни продукти и решения;
• Опит в предлагането на решения в областта на информационната сигурност;
• Познания в областта на софтуерните решения и/или информационната сигурност;
• Опит в предпродажбени дейности.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
• участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
• предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
• предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.