Експерт Внедряване и поддръжка

header_1_obqva_lirex

Търсим Експерт Внедряване и поддръжка, който да се присъедини към софтуерния ни екип в град София.

Отговорности:

– Внедрява и поддържа програмни продукти и системи;
– Участва в процеса по коригиране на грешки;
– Разработва документация във връзка с програмни продукти и системи;
– Подготвя и предлага планове за тестване и осигуряване на качеството на продуктите и системите;
– Активно работи с клиенти в процеса по внедряване и поддръжка на програмни продукти и системи.

Изисквания:

– Висше образование;

– Познания в областта на Информационните технологии;

– Предишен опит във внедряването и поддръжката на софтуерни системи;
– Работа с продуктите от Microsoft Office пакета;
– Добър английски език;
– Умения за работа с клиенти;

– Умения за работа в екип;

– Постоянство и висока лична мотивираност за постигане на високи резултати;

– Желание за повишаване на квалификацията;

– Аналитичен подход.

Предимства:

– Образование в ИТ;

– Познаване и предишен опит с MS Navision;

– Опит в разработване на софтуерни системи;

– Опит при работа с WEB базирани приложения;

– Познаване на операционни системи;

– Познания в SQL бази данни.

 LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

• участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
• предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
• предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.