Консултант компютърни и периферни устройства (Pre-Sales Engineer)

header_4_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на LIREX High Tech и развитие на екипа ни в град София, търсим Консултант компютърни и периферни устройства (Pre-Sales Engineer).

Отговорности:

 • Създава и развива партньорски взаимоотношения с настоящи и потенциални клиенти;
 • Консултира по отношение на техническите и продуктовите характеристики, решенията и потребителските ползи;
 • Работи активно в търговския екип, участва в подготовката на търговците за нови продукти и решения;
 • Участва в изготвянето на оферти и друга търговска кореспонденция;
 • Непрекъснато развива познанията си и покрива сертификационни изпити за предлаганите от компанията продукти.

  Изисквания:

 

 • Завършено висше техническо образование или студенти 3-ти или 4–ти курс;
 • Познаване на съвременните IT услуги, продукти и технологии;
 • Добри комуникационни умения;
 • Умения за работа в екип, отговорно отношение, коректност и лоялност;
 • Постоянство и висока лична мотивираност за постигане на високи резултати;
 • Усет към детайлите и аналитично мислене;
 • Добро владеене на английски език.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

  – участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
  – предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията;
  – предлага възнаграждение и кариерно израстване, съобразено със индивидуалните знания, умения и темпове на развитие.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

  Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

  Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

  Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

  Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

  Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

  Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.
  Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.