Junior Security Operation Center Engineer

header_4_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град Варна, търсим Junior Security Operation Center Engineer.

Основни отговорности:

• Изпълнява оперативните дейности по поддръжка на услуги, свързани с Център за управление на сигурност;
• Следи за управление на сигурността на информацията при предоставянето на услугите;
• Проследява статуса и изпълнението на задачи в съответствие с поставените времеви рамки и гарантирани параметри на обслужване;
• Грижи се за правилното документиране на всички дейности извършвани в процеса на изпълнение;
• Отчита ресурсите по предоставяната услуга;
• Участва в изготвянето на документацията и месечните отчети на предоставяните услуги;
• Изпълнява и други задачи, свързани с дейността.

Изисквания:

• Базови познания в областите IP Networking, Operating Systems, Databases
• Познания в областта на Информационната сигурност (IDS/IPS, NGFW, WAF, SIEM, Endpoint Security, CASB) или опит с продукти на водещи производители ще се счита за предимство;
• Владеене на английски език (В1);
• Аналитично мислене;
• Проактивност;
• Комуникативност и позитивност.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

– участва в иновативни проекти в България и на международно ниво
– предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията
– предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.