Младши Специалист Инфраструктурни Услуги

header_3_obqva_lirex

Търсим Младши Специалист Инфраструктурни Услуги, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Отговорности:

 • Участие в инсталиране, конфигуриране, профилактика, подмяна, извеждане от експлоатация на устройства: сървърни конфигурации, дискови масиви, мрежово оборудване, крайни потребителски устройства;
 • Участие в инсталиране, конфигуриране, функционални промени и отстраняване на неизправности на: системен софтуер, услуги за обмен на съобщения, видеоконферентни решения, архивиране и възстановяване на данни на приложения, друг специализиран софтуер;
 • Участие в изграждане и поддържане на комуникационни свързаности, оживяване и аранжиране на шкафове в комуникационни и сървърни помещения;
 • Съвместна работата с екипа от търговски и маркетингови специалисти, консултиране по отношение на техническите и продуктовите характеристики, решенията и потребителските ползи.

Изисквания:

 • Висше или средно техническо образование, специалност – Компютърна техника, Комуникации, Математика, Електроника, Електротехника;
 • Основни умения за работа с Microsoft Office (Excel, Word, Outlook), MS Visiо;
 • Познаване на съвременните браузъри и потребителски интернет технологии;
 • Познаване на съвременните потребителски операционни системи;
 • Работно ниво на използване на английски език;
 • Аналитично мислене и комуникационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Инициативност.

Предимства:

 • Познания свързани с инсталиране, конфигуриране и отстраняване на неизправности свързани със системи за контрол на достъп и видео-наблюдение;
 • Познаване на съвременните мрежови технологии (Cisco);
 • Познания относно цифрови (PKI) сертификати.(Microsoft).

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.