Младши специалист ИТ поддръжка

header_1_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град Варна, търсим Младши специалист ИТ поддръжка.


Отговорности:

 • Приемане, регистриране и проследяване статуса на заявки или съобщения за грешки и проблеми при клиенти на компанията;
 • Идентифициране и дефиниране на софтуерни и хардуерни проблеми с компютри и мобилни устройства;
 • Отдалечена поддръжка на потребители, компютри и ИТ системи;
 • Локални и отдалечени инсталации на софтуерни компоненти, съгласно корпоративни и клиентски процедури;
 • Поддържане на актуална документация по предоставяните услуги, изготвяне на отчети.

  Изисквания:

 • Средно или висше образование в областта на Информационните технологии;
 • Интереси и основни технически познания на Windows операционни системи;
 • Много добро познаване на MS Office продукти;
 • Мотивация, инициативност, комуникативност и аналитично мислене;
 • Умение за работа в екип и желание за обучение, и развитие;
 • Умение за свободно общуване – писмено и говоримо – на английски език.


  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
   
 • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.


  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.