Младши специалист ИТ поддръжка

header_1_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град Варна, търсим Младши специалист ИТ поддръжка.

Отговорности:

 • Приемане, регистриране и проследяване статуса на заявки или съобщения за грешки и проблеми при клиенти на компанията;
 • Идентифициране и дефиниране на софтуерни и хардуерни проблеми с компютри и мобилни устройства;
 • Отдалечена поддръжка на потребители, компютри и ИТ системи;
 • Локални и отдалечени инсталации на софтуерни компоненти, съгласно корпоративни и клиентски процедури;
 • Поддържане на актуална документация по предоставяните услуги, изготвяне на отчети.

  Изисквания:

 • Средно или висше образование в областта на Информационните технологии;
 • Интереси и основни технически познания на Windows операционни системи;
 • Много добро познаване на MS Office продукти;
 • Мотивация, инициативност, комуникативност и аналитично мислене;
 • Умение за работа в екип и желание за обучение, и развитие;
 • Умение за свободно общуване – писмено и говоримо – на английски език.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
   

 • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

  Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

  Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

  Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

  Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

  Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

  Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

  Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас на jobs@lirex.bg.