Ръководител проекти (с образование в сферата на строителството)

header_4_obqva_lirex

Търсим Ръководител проекти (с образование в сферата на строителството), който да се присъедини към екипа ни в град София.

Основни отговорности:

 • Управлява цялостния процес и изпълнение по поверените му проекти;
 • Изготвя план за изпълнение на предвидените дейности по проектите и следи за тяхното изпълнение според заложените срокове;
 • Прогнозира и определя необходимите ресурси за изпълнение на проектите;
 • При необходимост обновява планове, ресурси, срокове спрямо променящите се обстоятелства;
 • Организира, координира и следи работата на екипите по изпълнение на проектите, включително и работата на подизпълнителите;
 • Отговаря за изготвянето на необходимите официални и вътрешни документи по изпълнение;
 • Осъществява цялостната комуникация с клиенти, партньори и доставчици по време на работата по проекта;
 • Участва в изготвянето на отчета по проектите, анализира извършената дейност и защитава отчета пред ръководството;
 • Отговоря за постигане на оптимални резултати в съответствие със стандартите за качество;

Прави предложения за подобряване на вътрешните системи за отчетност и администрация, както и на добрите практики за управление на проекти.

Изисквания:

 • Висше образование – техническа или строителна специалност;
 • Опит на релевантна позиция в сферата на строителството и/или ИТ инфраструктурата вкл. като технически ръководител – мин 3 г.;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • Владеене на английски език;
 • Опит с ERP система – предимство;
 • Сертификати – предимство;
 • Организираност и прецизност при създаване и обработване на документи;
 • Способност за работа успоредно по различни задачи;
 • Комуникативни и презентационни умения;
 • Инициативност;
 • Умения за работа в екип.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

  • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
  • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
  • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.