Ръководител проекти (с образование в сферата на строителството)

header_4_obqva_lirex

Търсим Ръководител проекти (с образование в сферата на строителството), който да се присъедини към екипа ни в град Варна.

Основни отговорности:

 • Управлява цялостния процес и изпълнение по поверените му проекти;
 • Изготвя план за изпълнение на предвидените дейности по проектите и следи за тяхното изпълнение според заложените срокове;
 • Прогнозира и определя необходимите ресурси за изпълнение на проектите;
 • При необходимост обновява планове, ресурси, срокове спрямо променящите се обстоятелства;
 • Организира, координира и следи работата на екипите по изпълнение на проектите, включително и работата на подизпълнителите;
 • Отговаря за изготвянето на необходимите официални и вътрешни документи по изпълнение;
 • Осъществява цялостната комуникация с клиенти, партньори и доставчици по време на работата по проекта;
 • Участва в изготвянето на отчета по проектите, анализира извършената дейност и защитава отчета пред ръководството;
 • Отговоря за постигане на оптимални резултати в съответствие със стандартите за качество;

Прави предложения за подобряване на вътрешните системи за отчетност и администрация, както и на добрите практики за управление на проекти.

Изисквания:

 • Висше образование – техническа или строителна специалност;
 • Опит на релевантна позиция в сферата на строителството и/или ИТ инфраструктурата вкл. като технически ръководител – мин 3 г.;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • Владеене на английски език;
 • Опит с ERP система – предимство;
 • Сертификати – предимство;
 • Организираност и прецизност при създаване и обработване на документи;
 • Способност за работа успоредно по различни задачи;
 • Комуникативни и презентационни умения;
 • Инициативност;
 • Умения за работа в екип.

   

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.