Сътрудник дигитални и вътрешни комуникации

header_4_obqva_lirex

Търсим  Сътрудник дигитални и вътрешни комуникации, който да се присъедини към екипа ни в гр. София.

Основни отговорности:

 • Проучване и актуализиране на информацията във връзка с продукти и решения, предлагани от компанията;
 • Създаване на съдържание за уебсайта на компанията, вътрешния корпоративен портал и социалните медии;
 • Разработване на съдържание за маркетинговите материали;
 • Участие в организирането и подготовката на:
  • събития за клиенти и партньори;
  • фирмени кампании и мероприятия;
  • вътрешни инициативи в компанията;
 • Проучване удовлетвореността на клиентите и изготвяне на доклади и презентации;
 • Водене на комуникация с агенции и медии във връзка с маркетингови и корпоративни активности.

Изисквания:

 • Висше образование (в областта на маркетинга и/или технологиите е предимство);
 • Опит на позиция, за която са били необходими много добри организационни и тайммениджмънт умения;
 • Интерес и познания в областта на компютърните технологии;
 • Познаване на маркетинговите процеси (предимство);
 • Много добра писмена грамотност на български език;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office;
 • Умения за комуникация в корпоративна среда;
 • Отлични умения за планиране, координиране и приоритизиране;
 • Проактивност и креативно мислене.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в иновативни проекти в областта на маркетинга и вътрешните комуникации;
 • предоставя възможности за професионални обучения, повишаване на знания, умения и опитност в сферата;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас на jobs@lirex.bg.