Security Operation Center Engineer

header_4_obqva_lirex

Търсим Security Operation Center Engineer, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Основни отговорности:

 • Изпълнява оперативните дейности по анализ, оценка и поддръжка на услуги, свързани с Център за управление на сигурност;
 • Следи за управление на сигурността на информацията при предоставянето на услугите;
 • Приоритизира, проследява статуса и изпълнението на задачи в съответствие с поставените времеви рамки и гарантирани параметри на обслужване;
 • Организира и контролира правилното документиране на всички дейности извършвани в процеса на изпълнение;
 • Управлява и отчита ресурсите по предоставяната услуга;
 • Участва в изготвянето на документацията и месечните отчети на предоставяните услуги;
 • Анализира и предлага пускането в действие на нови услуги;
 • Изпълнява и други задачи, свързани с дейността.

  Изисквания:

 • Висше образование – Информатика, Компютърни или Технически науки;
 • 2+ години професионален опит в IT сферата и конкретно в IT сигурност;
 • Владеене на английски език (В2+);
 • Познания в областите IP Networking, Operating Systems, Databases
 • Познания в областта на Информационната сигурност (IDS/IPS, NGFW, WAF, SIEM, Endpoint Security, CASB)
 • Опит с продукти на водещи производители на решения (IDS/IPS, NGFW, WAF, SIEM, Endpoint Security, CASB);
 • Аналитично мислене;
 • Проактивност;
 • Комуникативност и позитивност.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС. , който да се присъедини към екипа ни в град София.

  Основни отговорности:

 • Организира и управлява оперативните дейности по проектиране, анализ, оценка и поддръжка на услуги, свързани с Център за управление на сигурност;
 • Отговаря за координацията на дейностите в екипа, свързани с управлението на центъра за информационна сигурност (SOC);
 • Следи за управление на сигурността на информацията при предоставянето на услугите;
 • Приоритизира, проследява статуса и изпълнението на задачи в съответствие с поставените времеви рамки и гарантирани параметри на обслужване;
 • Организира и контролира правилното документиране на всички дейности извършвани в процеса на изпълнение;
 • Планира, управлява и отчита ресурсите по предоставяната услуга;
 • Изготвя месечните отчети на предоставяните услуги;
 • Анализира и предлага пускането в действие на нови услуги;
 • Отговаря за планирането, привличането, задържането и развитието на екипа;
 • Изпълнява и други задачи, свързани с дейността.

  Изисквания:

 • Висше образование – Информатика, Компютърни или Технически науки;
 • 3+ години професионален опит в IT сферата и конкретно в IT сигурност;
 • Владеене на английски език (В2+);
 • Задълбочени познания в областите IP Networking, Operating Systems, Databases
 • Задълбочени познания в областта на Информационната сигурност (IDS/IPS, NGFW, WAF, SIEM, Endpoint Security, CASB)
 • Опит с продукти на водещи производители на решения (IDS/IPS, NGFW, WAF, SIEM, Endpoint Security, CASB);
 • Аналитично мислене;
 • Проактивност;
 • Комуникативност и позитивност;
 • Умения и опит в ръководене на екип.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.