Senior Security Operation Center Engineer

header_1_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град Варна, търсим Senior Security Operation Center Engineer.

Основни отговорности:

• Грижи се за оперативните дейности по поддръжка, оценка и анализ на услугите, свързани с Център за управление на сигурност;
• Съблюдава и координира ежедневните задачи в екипа, ескалира към по-високите технологични нива в компанията или доставчиците на решения, свързани с дейността на центъра за информационна сигурност (SOC);
• Следи за управление на сигурността на данните и информацията при предоставянето на услугите;
• Приоритизира, проследява статуса и изпълнението на задачи в съответствие с поставените времеви рамки и гарантирани параметри на обслужване;
• Грижи се за правилното документиране на всички дейности извършвани в процеса на изпълнение;
• Планира, управлява и отчита ресурсите по предоставяната услуга;
Изготвя месечните отчети на предоставяните услуги;
• Анализира, консултира и предлага пускането в действие на нови услуги;
• Изпълнява и други задачи, свързани с дейността.

Изисквания:

• Висше образование – бакалавърска степен, като Информатика, Компютърни или Технически науки ще се считат за предимство;
• 3+ години професионален опит в IT сферата;
• Задълбочени познания в областите IP Networking, Operating Systems, Databases
• 1+ години професионален опит в областта на IT сигурност;
• Задълбочени познания в областта на Информационната сигурност (IDS/IPS, NGFW, WAF, SIEM, Endpoint Security, CASB)
• Опит с продукти на водещи производители на решения (IDS/IPS, NGFW, WAF, SIEM, Endpoint Security, CASB) ще се счита за предимство;
• Владеене на английски език (В2+);
• Аналитично мислене;
• Проактивност;
• Комуникативност и позитивност.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

– участва в иновативни проекти в България и на международно ниво
– предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията
– предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.