Специалист, компютърни мрежи и системи (системи за сигурност)

header_4_obqva_lirex

Търсим Специалист, компютърни мрежи и системи (системи за сигурност), който да се присъедини към екипа ни в град София.

Отговорности:

 • Изграждане, инсталиране и поддръжка на решения и услуги, свързани със системи за сигурност – видеонаблюдение, контрол на достъп, периметрова охрана и др.;
 • Инсталиране и поддръжка на непрекъсваеми захранвания;
 • Инсталиране, базова конфигурация и поддръжка на мрежови и инфраструктурни устройства;
 • Активна работа с екип от търговски и маркетингови специалисти, консултиране по отношение на техническите и продуктовите характеристики, решенията и потребителските ползи в предпродажбения процес и изготвянето на оферти;
 • Консултация на клиенти, както и предоставяне на обратна връзка от клиентите, с цел успешно офериране и изпълнение на проектите, и подобряване на предлаганите услуги и решения.

Изисквания:

 • Висше или средно техническо образование – Електроника / електротехника;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office (Excel, Word и Outlook);
 • Опит и/или познания в монтажа на камери, прожектори, софтуер за управление на видеонаблюдение;
 • Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативност, инициативност и организираност;
 • Ползване на технически английски език;
 • Активен шофьор.

Предимство:

 • Опит на подобна позиция;
 • Познания в инсталирането, конфигурирането и сервизирането на системи за контрол на достъп (врати, портали, турникети, бариери, четци, контролери);
 • Познания, свързани с ел. инсталации, UPS и/или структурни кабелни системи.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

  Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

  Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

  Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

  Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

  Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

  Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

  Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.