Сервизен специалист компютърна и периферна техника

header_4_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на LIREX High Tech и развитие на екипа ни в град София, търсим Сервизен специалист компютърна и периферна техника.

Отговорности:

 • Диагностика, ремонт и поддръжка на компютърна техника, периферни устройства и мрежови устройства;
 • Техническо обслужване на компютърна и периферна техника и инсталиране на стандартни програмни продукти;
 • Отстраняване на хардуерни, софтуерни и мрежови проблеми;
 • Инсталационни дейности по проекти;
 • Създаване и попълване на техническа документация;
 • Консултиране на клиенти и служители на компанията.

Изисквания:

 • Образование в сферата на информационните технологии;
 • Познания в областта на информационните технологии и принципите на действие на офис техника и оборудване;
 • Опит в инсталация, диагностика и ремонт на компютърни системи, периферна техника, операционни системи и приложен софтуер към тях;
 • Отлична компютърна грамотност – Microsoft family (Office + OS);
 • Владеене на английски език;
 • Аналитични способности;
 • Инициативност, организираност и отговорност към работата;
 • Шофьорска книжка – категория В.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

  – участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
  – предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията;
  – предлага възнаграждение и кариерно израстване, съобразено със индивидуалните знания, умения и темпове на развитие.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

  Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

  Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

  Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

  Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

  Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

  Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.
  Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас.