Системен администратор – Инфраструктурни услуги

header_1_obqva_lirex

Търсим Системен администратор – Инфраструктурни услуги, който да се присъедини към екипа ни в град Плевен

Отговорности:

 • Проектиране, дизайн, внедряване и поддръжка на директорийни услуги и операционни системи; (Active Directory, MS Windows Server)
 • Виртуализация; (Microsoft, VMware)
 • Изграждане и поддържане на комуникационни свързаности;
 • Оживяване и аранжиране на шкафове в комуникационни и сървърни помещения;
 • Диагностициране на проблемите със сървърната и мрежова инфраструктура и предприемане на своевременни мерки за отстраняването им;
 • Грижа за сигурността и периодичното архивиране и възстановяване на данни;
 • Участва в планирането и реализацията на дългосрочни проекти;

Съвместна работа с търговски екип от специалисти – консултиране на клиенти по отношение на техническите и продуктовите характеристики и решенията.

Изисквания:

 • Добро познаване на съвременните сървърни и потребителски операционни системи (Microsoft Windows и/или Unix) дискови масиви;
 • Познаване на съвременните мрежови технологии;
 • Опит с инсталация, конфигурация, профилактика на ИТ устройства;
 • Висше, средно техническо образование, или съответстващ опит; (1г.)
 • Работно ниво на използване на английски език;
 • Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;
 • Комуникативност, инициативност и проактивност;
 • Умения за работа в екип;

Самостоятелност.

Предимства:

 • Опит с Microsoft Active Directory;
 • Oпит с виртуални среди; (VMware, Microsoft);

Познания в PKI инфраструктурата.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.