Специалист, компютърни мрежи и системи (системи за сигурност)

header_1_obqva_lirex

Търсим Специалист, компютърни мрежи и системи (системи за сигурност), който да се присъедини към екипа ни в град Пловдив.

Отговорности:

– Изграждане, инсталиране и поддръжка на решения и услуги, свързани със системи за сигурност – видеонаблюдение, контрол на достъп, периметрова охрана и др.;

– Инсталиране и поддръжка на непрекъсваеми захранвания;

– Инсталиране, базова конфигурация и поддръжка на мрежови и инфраструктурни устройства;

– Активна работа с екип от търговски и маркетингови специалисти, консултиране по отношение на техническите и продуктовите характеристики, решенията и потребителските ползи в предпродажбения процес и изготвянето на оферти;

– Консултация на клиенти, както и предоставяне на обратна връзка от клиентите, с цел успешно офериране и изпълнение на проектите, и подобряване на предлаганите услуги и решения.

Изисквания:

– Висше или средно техническо образование – Електроника / електротехника;

– Компютърна грамотност – Microsoft Office (Excel, Word и Outlook);

– Опит и/или познания в монтажа на камери, прожектори, софтуер за управление на видеонаблюдение;

– Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;

– Умения за работа в екип;

– Комуникативност, инициативност и организираност;

– Ползване на технически английски език;

– Активен шофьор.

Предимство:

– Опит на подобна позиция;

– Познания в инсталирането, конфигурирането и сервизирането на системи за контрол на достъп (врати, портали, турникети, бариери, четци, контролери);

– Познания, свързани с ел. инсталации, UPS и/или структурни кабелни системи.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

  • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
  • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
  • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас на jobs@lirex.bg.