Специалист Поддръжка на клиентски системи и приложения

header_1_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град Варна, търсим Специалист Поддръжка на клиентски системи и приложения за поддръжка на системите на наш клиент.

Основни отговорности:

 • Установява, анализира и отстранява възникнали проблеми;
 • Диагностициране на проблеми по физически и виртуални сървъри, администриране и своевременно отстраняване;
 • Отдалечено администриране на Windows базирани системи;
 • Разрешаване на инциденти/troubleshooting;
 • Конфигурация и мониторинг на антивирусен софтуер;
 • Ъпдейти на операционна система; миграция от една към друга версия на ОС; инсталиране на security patches;

Администриране на MS Active Directory и DNS сървър.

Изисквания:

 • Желание за развитие и придобиване на нови знания;
 • Аналитично мислене и внимание към детайла;
 • Висше техническо образование ;
 • Английски език – много добро владеене писмено и устно;
 • Познания и умения по Microsoft Server операционни системи;
 • Познания за протоколи TCP/IP;
 • Опит с Windows базирани системи (Active Directory, GPO, DNS, DHCP) – инсталиране, конфигуриране, обновяване и наблюдение;
 • Комуникативни умения и умения за работа в екип;

Гъвкавост при разрешаване на работни казуси.

Предимство е:

 • Образование в сферата на Информационните технологии и Компютърните системи;
 • Сертификати от завършени курсове (MCSE, MCSA, MCP);
 • Сертификат англ.език – В2;
 • Добро писмено и говоримо владеене на технически английски език;

Опит на сходна позиция (2+).

Допълнителни квалификации:

 • Опит със скриптове и автоматизации (PowerShell, VBS, etc…);
 • Опит с VMware инфраструктура е предимство.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията
 •  предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

  Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

  Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

  Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

  Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

  Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

  Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

  Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас на jobs@lirex.bg.