Специалист Поддръжка на клиентски системи и приложения

header_1_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град Варна, търсим Специалист Поддръжка на клиентски системи и приложения за поддръжка на системите на наш клиент.

Основни отговорности:

 • Установява, анализира и отстранява възникнали проблеми;
 • Диагностициране на проблеми по физически и виртуални сървъри, администриране и своевременно отстраняване;
 • Отдалечено администриране на Windows базирани системи;
 • Разрешаване на инциденти/troubleshooting;
 • Конфигурация и мониторинг на антивирусен софтуер;
 • Ъпдейти на операционна система; миграция от една към друга версия на ОС; инсталиране на security patches;

Администриране на MS Active Directory и DNS сървър.

Изисквания:

 • Желание за развитие и придобиване на нови знания;
 • Аналитично мислене и внимание към детайла;
 • Висше техническо образование ;
 • Английски език – много добро владеене писмено и устно;
 • Познания и умения по Microsoft Server операционни системи;
 • Познания за протоколи TCP/IP;
 • Опит с Windows базирани системи (Active Directory, GPO, DNS, DHCP) – инсталиране, конфигуриране, обновяване и наблюдение;
 • Комуникативни умения и умения за работа в екип;

Гъвкавост при разрешаване на работни казуси.

Предимство е:

 • Образование в сферата на Информационните технологии и Компютърните системи;
 • Сертификати от завършени курсове (MCSE, MCSA, MCP);
 • Сертификат англ.език – В2;
 • Добро писмено и говоримо владеене на технически английски език;

Опит на сходна позиция (2+).

Допълнителни квалификации:

 • Опит със скриптове и автоматизации (PowerShell, VBS, etc…);
 • Опит с VMware инфраструктура е предимство.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията
 •  предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.