Старши специалист Внедряване и поддръжка

header_1_obqva_lirex

Търсим Старши специалист Внедряване и поддръжка, който да се присъедини към софтуерния ни екип в град София.

Отговорности:

– Внедрява и поддържа програмни продукти и системи;
– Участва в процеса по коригиране на грешки;
– Участва в разработката на документация;
– Участва в подготовка на план за тестове и осигуряване на качеството;
– Работи с клиенти по време на процеса по внедряване и поддръжка на програмни продукти и системи.

Изисквания:

– Висше образование;

– Познания в областта на Информационните технологии;

– Опит във внедряването и поддръжката на софтуерни системи;
– Работа с продуктите от Microsoft Office пакета;
– Добро ниво на ползване на английски език;
– Умение за работа с клиенти;

– Комуникативни умения;

– Системно и аналитично мислене;

– Усет към детайла;

– Лична мотивираност за постигане на високи резултати и за повишаване на квалификацията.

Предимства:

– Опит с MS Navision;

– Познаване на процеса по разработване на софтуерни системи;

– Познаване и/или опит при работа с WEB базирани приложения;

– Познаване на операционни системи;

– Основни познания в SQL бази данни.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

• участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
• предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
• предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.