Старши специалист Внедряване и поддръжка

header_1_obqva_lirex

Търсим Старши специалист Внедряване и поддръжка, който да се присъедини към софтуерния ни екип в град София.

Отговорности:

– Внедрява и поддържа програмни продукти и системи;
– Участва в процеса по коригиране на грешки;
– Участва в разработката на документация;
– Участва в подготовка на план за тестове и осигуряване на качеството;
– Работи с клиенти по време на процеса по внедряване и поддръжка на програмни продукти и системи.

Изисквания:

– Висше образование;

– Познания в областта на Информационните технологии;

– Опит във внедряването и поддръжката на софтуерни системи;
– Работа с продуктите от Microsoft Office пакета;
– Добро ниво на ползване на английски език;
– Умение за работа с клиенти;

– Комуникативни умения;

– Системно и аналитично мислене;

– Усет към детайла;

– Лична мотивираност за постигане на високи резултати и за повишаване на квалификацията.

Предимства:

– Опит с MS Navision;

– Познаване на процеса по разработване на софтуерни системи;

– Познаване и/или опит при работа с WEB базирани приложения;

– Познаване на операционни системи;

– Основни познания в SQL бази данни.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

• участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
• предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
• предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашето актуално CV.

Нашата компания приветства и разглежда в детайли всяка постъпила кандидатура.

Ние като компания се ангажираме, във всички етапи на нашия процес по подбор, да се отнасяме справедливо с кандидатите, като оценяваме само техните лични и професионални компетенции. Не допускаме дискриминация по раса, национален, етнически и социален произход, пол, възраст, физически и семеен статус, религия, сексуална ориентация, полово самоопределение, членство в обществени и неправителствени организации или друг незаконен критерий, съгласно приложимия в страната закон.

Подборът в компанията включва: подбор по автобиография (за всички кандидати), интервю (за избрани по CV кандидати) и обратна връзка (към всички кандидати). За определени обяви/позиции може да се включи (преди, по време или след интервю) изпълнението на набор от професионални задачи и/или въпросници.

Предоставянето на личните данни от страна на кандидатите е доброволно. Тяхното обработване и съхранение се извършва само и единствено във връзка с подбора и в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 в законоустановения 6-месечен срок. При съгласие от страна на кандидат, може да се договори последващ срок на съхранение и обработване на личните му данни, само и единствено във връзка с други подбори в компанията. Във всеки момент всеки кандидат може да получи достъп до личните си данни и да оттегли съгласието си във връзка с по-горното.

Ние се грижим да управляваме съхранението и обработването на лични данни, за да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка след приключване на подбора.

Ако имате въпроси, свързани с поставените изисквания и/или условия в обявата и/или с процеса за подбор, можете да се свържете с нас на jobs@lirex.bg.