Стажант Сервизен специалист

header_3_obqva_lirex

За екипа ни в град София търсим мотивирани стажанти с интереси в областта на сервизната дейност на ИТ ресурси и с желание за започване на кариера в една от най-утвърдените български ИТ компании.

В LIREX ще получите:

• Възможност да участвате в разнообразни, предизвикателни и отговорни задачи;
• Практически умения за работа в утвърдена българска ИТ компания;
• Своевременна обратна връзка и оценка на представянето;
• Възнаграждение и сертификат за периода на стажа;
• Предложение за работа в компанията при отлично представяне.

Професионалистите на LIREX, които ще бъдат ментори на стажантска програма, очакват от Вас:

• Завършено висше техническо образование или да сте студенти 3-ти или 4–ти курс;
• Технически познания в областта на електрониката, персоналните компютри и Windows операционни системи;
• Предимство е практическият опит в схемотехниката, работа с поялник и измервателна апаратура;
• Предимство е умението за работа с техническа документация;
• Да владеете английски език;
• Да сте мотивирани и да приемате работни предизвикателства;
• Да покажете инициативност;
• Да умеете да комуникирате толерантно и с разбиране в екип;
• Да притежавате аналитично мислене (или да искате да го развиете);
• Да имате желание за обучение и волята да защитите това на практика.

Продължителност на стажа: 4 месеца по 8 часа на ден.
След приключване на стажа има възможност за заемане на постоянна позиция.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.