Търговец IТ Техника

header_4_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град София, търсим Търговец IТ Техника.

Отговорности:

 • Поддържане на партньорски взаимоотношения с наши клиенти;
 • Проактивно търсене на нови клиенти с цел създаване на дългосрочни партньорства;
 • Проактивно комуникиране на нуждите на клиентите и прилагане на индивидуален подход при работа с всеки клиент;
 • Активна работа с колеги от търговския екип;
 • Иницииране на срещи, водене на преговори, водещо участие в изготвянето на оферти;
 • Постигане на зададените месечни и годишни търговски цели;
 • Непрекъснато развиване на познанията си за предлаганите от компанията продукти и IT решения;
 • Наблюдаване на състоянието и развитието на пазара и даване на предложения за развитие на търговската дейност.

Изисквания:

 • Умения и опит във воденето на търговска комуникация и документация;
 • Опит в работата с IT продукти;
 • Консултантски подход към клиентите;
 • Умения за работа в екип;
 • Инициативност и ориентация към постигане на високи резултати;
 • Непрекъснато осъвременяване на познанията за информационните услуги, продукти и технологии;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.