Търговец Компютри и Периферия (нови клиенти)

header_3_obqva_lirex

Във връзка с разширяване на дейността на компанията и развитие на екипа ни в град София, търсим Търговец Компютри и периферия.

Отговорности:

 • Създава и развива отлични партньорски взаимоотношения с настоящи и потенциални клиенти;
 • Стреми се към увеличаване продажбите на предлаганите продукти;
 • Пряко участва в изготвянето на оферти и друга търговска кореспонденция;
 • Работи активно в търговския екип, участва в подготовката на необходимите за проследяване на продажбите отчети и справки;
 • Постига зададените месечни и годишни търговски цели;
 • Непрекъснато развива познанията си за предлаганите от компанията продукти и IT пазара.

Изисквания:

 • Търговски опит (предимство в продажбата на IT);
 • Умение за водене на преговори, инициативност и ориентираност към резултати;
 • Познаване на съвременните IT услуги, продукти и технологии;
 • Силно изразени комуникационни умения;
 • Консултантски подход към клиентите (вкл. при воденето на търговска комуникация);
 • Усет към детайлите и аналитично мислене;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език.

  LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:
 • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.