Търсим Security operation center engineer, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Основни отговорности:

 • Изпълнява оперативните дейности по анализ, оценка и поддръжка на услуги, свързани с Център за управление на сигурност;
 • Следи за управление на сигурността на информацията при предоставянето на услугите;
 • Приоритизира, проследява статуса и изпълнението на задачи в съответствие с поставените времеви рамки и гарантирани параметри на обслужване;
 • Организира и контролира правилното документиране на всички дейности извършвани в процеса на изпълнение;
 • Управлява и отчита ресурсите по предоставяната услуга;
 • Участва в изготвянето на документацията и месечните отчети на предоставяните услуги;
 • Анализира и предлага пускането в действие на нови услуги;
 • Изпълнява и други задачи, свързани с дейността.

Изисквания: 

 • Висше образование – Информатика, Компютърни или Технически науки;
 • 2+ години професионален опит в IT сферата и конкретно в IT сигурност;
 • Владеене на английски език (В2+);
 • Познания в областите IP Networking, Operating Systems, Databases;
 • Познания в областта на Информационната сигурност (IDS/IPS, NGFW, WAF, SIEM, Endpoint Security, CASB);
 • Опит с продукти на водещи производители на решения (IDS/IPS, NGFW, WAF, SIEM, Endpoint Security, CASB);
 • Аналитично мислене;
 • Проактивност;
 • Комуникативност и позитивност.

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в иновативни проекти в България и на международно ниво
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.