Търсим Специалист Инфраструктурни Услуги, който да се присъедини към екипа ни в град София.

Отговорности:

 • Инсталиране, конфигуриране, профилактика, подмяна, извеждане от експлоатация на устройства: сървърни конфигурации, дискови масиви, мрежово оборудване, крайни потребителски устройства;
 • Инсталиране, конфигуриране, функционални промени и отстраняване на неизправности на: системен софтуер, услуги за обмен на съобщения, видеоконферентни решения, архивиране и възстановяване на данни на приложения, друг специализиран софтуер;
 • Изграждане и поддържане на комуникационни свързаности, оживяване и аранжиране на шкафове в комуникационни и сървърни помещения;
  – Поддържка и анализ на оптималната работоспособност на услугите върху сървърно оборудване, мрежови устройства, периферна техника;
 • Активна работа с екип от търговски и маркетингови специалисти, консултиране по отношение на техническите и продуктовите характеристики, решенията и потребителските ползи;
 • Консултация на клиенти, както и предоставяне на обратна връзка от клиентите, с цел успешно офериране и изпълнение на проектите, и подобряване на предлаганите услуги и решения.

Изисквания:

 • Висше или средно техническо образование, специалност – Компютърна техника, Комуникации, Математика, Електроника, Електротехника, или съответстващ опит (2г.);
 • Добро познаване на съвременните сървърни и потребителски операционни системи; (Microsoft Windows и/или Unix)
 • Опит с инсталация, конфигурация, профилактика на ИТ устройства;
 • Работно ниво на използване на английски език;
 • Отлично аналитично мислене и комуникационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Инициативност.

Предимства:

 • Опит с Microsoft Active Directory;
 • Oпит с виртуални среди (VMware, Microsoft);
 • Опит с Cloud технологии (Azure, AWS);
 • Познаване на съвременните мрежови технологии (Cisco);
 • Познания относно цифрови (PKI) сертификати.(Microsoft).

LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

 • участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
 • предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
 • предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.
  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

  Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

APPLY NOW