ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Дигитална трансформация

УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

Намалете разходите като оптимизирате управлението и инвентаризацията на активи!

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ГРАФИЦИ

Генерирайте месечни работни графици бързо и лесно!

LIREX EXAM

Вашата дигитална платформа за отдалечено провеждане и управление на изпити.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ЛОГИСТИКА

Управлявайте вътрешната логистика с LIREX TMS софтуерно решение, разработено специално за производствени предприятия.

Дигиталната трансформация е процес на непрекъснато обновяване чрез интегриране на съвременни софтуерни и хардуерни технологии, който променя познатия начин на предоставяне на услуги. Като всяка промяна, дигиталната трансформация е предизвикателна и често – трудна.
Ние в Lirex вярваме, че ключът към успешна промяна е внедряването на гъвкави софтуерни решения, които позволяват лесна адаптация в съществуващите бизнес процеси като по този начин ги допълват и усъвършенстват.

Използването на динамично развиващи се съвременни технологии за софтуерна разработка и прилагането на гъвкави процеси по управление при изграждане на нашите решения ни превърна в професионалисти по справяне с промяната. Услугите, които предлагаме, обхващат пълния цикъл на трансформация – проектиране, разработка, внедряване, конфигуриране и настройване, пускане в експлоатация, последваща грижа и развитие за вашето софтуерно решение.

И като всяка промяна, и дигиталната не спира до тук. Залагайки изцяло на софтуерни решения собствена разработка, ние от Lirex ви предлагаме експертни услуги по доработка и надграждане, с които да ви позволим да отговорите своевременно на предизвикателствата на динамично променящата се конкурентна среда.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване