ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Дигитална трансформация

УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

Намалете разходите като оптимизирате управлението и инвентаризацията на активи!

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ГРАФИЦИ

Генерирайте месечни работни графици бързо и лесно!

LIREX EXAM

Вашата дигитална платформа за отдалечено провеждане и управление на изпити.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА ЛОГИСТИКА

Управлявайте вътрешната логистика с LIREX TMS софтуерно решение, разработено специално за производствени предприятия.

LIREX AI

Възползвайте се от иновативната платформа LIREX AI за високоефективно управление на вашия бизнес чрез силата на изкуствения интелект.

Дигиталната трансформация е процес на непрекъснато обновяване чрез интегриране на съвременни софтуерни и хардуерни технологии, който променя познатия начин на предоставяне на услуги. Като всяка промяна, дигиталната трансформация е предизвикателна и често – трудна.
Ние в Lirex вярваме, че ключът към успешна промяна е внедряването на гъвкави софтуерни решения, които позволяват лесна адаптация в съществуващите бизнес процеси като по този начин ги допълват и усъвършенстват.

Използването на динамично развиващи се съвременни технологии за софтуерна разработка и прилагането на гъвкави процеси по управление при изграждане на нашите решения ни превърна в професионалисти по справяне с промяната. Услугите, които предлагаме, обхващат пълния цикъл на трансформация – проектиране, разработка, внедряване, конфигуриране и настройване, пускане в експлоатация, последваща грижа и развитие за вашето софтуерно решение.

И като всяка промяна, и дигиталната не спира до тук. Залагайки изцяло на софтуерни решения собствена разработка, ние от Lirex ви предлагаме експертни услуги по доработка и надграждане, с които да ви позволим да отговорите своевременно на предизвикателствата на динамично променящата се конкурентна среда.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване