Колко сигурни сте в защитата на вашите системи и данни срещу кибератаки и неоторизиран достъп?

Проверете на практика дали са уязвими вашите системи, чрез провеждането на Penetration Tests!

Сигурност

Запазете сигурността на системите в динамично променящата се ИТ среда.

Верификация

Идентифицирайте, верифицирайте и оценете конкретните за вашата ИТ среда уязвимости.

Приоритизиране

Приоритизирайте плана за кибер сигурност спрямо приложимостта и влиянието на заплахите за вашата организация.

ЕКСПЕРТНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Включете експертна интелигентност, гарантираща точност на резултатите и анализ на значимостта им за организацията.

Какво е Penetration Test?

Пенетрейшън тестовете или Тестове за пробив симулират реални атаки към системи, приложения и данни, които могат да бъдат предизвикани от външни хакери, злонамерени служители, кибер-престъпни организации и др. Това е един контролиран процес, който се провежда според изискванията и ИТ обкръжението на вашата организация и след неговата оторизация, като по никакъв начин не нарушава работоспособността на проверяваните системи и целостта на данните в тях.

 Похватите и техниките, които използваме, позволяват откриването и верифицирането на уязвими звена в системите, като за разлика от чисто автоматизираните решения за проверка на уязвимости, ние включваме експертна интелигентност, гарантираща точност на резултатите и анализиране на значимостта им за организацията.

В доклада след тестовете получавате и списък с приоритизирани спрямо критичността мерки за подобряване, както и аргументирана оценка за вероятността от пробив в конкретната реализация на ИТ обкръжението в организацията ви.

poruska_white_4_lirex
Пенетрейшън тест - pentest - Penetration test
Пенетрейшън тест - pentest - Penetration test

Защо да предприемете penetration test?

Злонамерените атаки могат да доведат до преки финансови загуби, да повлияят негативно на репутацията на организацията, да намалят доверието на клиентите, както и да доведат до други негативни последици за засегнатата организация.

Причините, поради които е необходимо да предприемете провеждането на пенетрейшън тестове, могат да включват:

За да установите дали вашите критични системи и услуги са изложени реално на риск.

За да предотвратите кибер-заплахи, които биха оказали негативно влияние на вашия бизнес.

За да осигурите и гарантирате непрекъсваемост на вашите услуги.

За да защитите активите и репутацията на компанията чрез избягване на финансовите загуби и лоша реклама.

За да адресирате основни изисквания, свързани с регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR.

Пенетрейшън тест - pentest - Penetration test

Защо да предприемете penetration test?

Злонамерените атаки могат да доведат до преки финансови загуби, да повлияят негативно на репутацията на организацията, да намалят доверието на клиентите, както и да доведат до други негативни последици за засегнатата организация.

Причините, поради които е необходимо да предприемете провеждането на пенетрейшън тестове, могат да включват:

За да установите дали вашите критични системи и услуги са изложени реално на риск.

За да предотвратите кибер-заплахи, които биха оказали негативно влияние на вашия бизнес.

За да осигурите и гарантирате непрекъсваемост на вашите услуги.

За да защитите активите и репутацията на компанията чрез избягване на финансовите загуби и лоша реклама.

За да адресирате основни изисквания, свързани с регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR.

Защо да предприемете penetration test?

Злонамерените атаки могат да доведат до преки финансови загуби, да повлияят негативно на репутацията на организацията, да намалят доверието на клиентите, както и да доведат до други негативни последици за засегнатата организация.

Причините, поради които е необходимо да предприемете провеждането на пенетрейшън тестове, могат да включват:

За да установите дали вашите критични системи и услуги са изложени реално на риск.

За да предотвратите кибер-заплахи, които биха оказали негативно влияние на вашия бизнес.

За да осигурите и гарантирате непрекъсваемост на вашите услуги.

За да защитите активите и репутацията на компанията чрез избягване на финансовите загуби и лоша реклама.

За да адресирате основни изисквания, свързани с регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR.

Пенетрейшън тест - pentest - Penetration test

Кога е препоръчително да проведете Penetration test?

Тестовете за пробив е препоръчително да се извършват поне веднъж годишно или всеки път, когато:

Извършвате промени по вашата ИТ инфраструктура.

Въвеждате нови системи в експлоатация.

Извеждате приложения и системи за ползване от по-широк кръг потребители.

Сте претърпели инцидент в сигурността, който не сте очаквали.

Имате нужда да покриете съответствия със стандарти като ISO 27001, PCI-DSS и др.

Забелязвате необичайни събития в производителността на системите.

Правите промени по политиките си за сигурност.

Информационната среда, както и заплахите срещу нея, се развиват значително бързо във времето, за това предприемайте Тест за пробив минимум един път годишно.

Пенетрейшън тест - pentest - Penetration test

Каква е нашата експертиза?

Lirex се специализира в провеждането на тестове за пробив вече повече от 10 години. Разполагаме със сертифицирани експерти, които непрекъснато развиват своите знания и опит в областта. Подхода ни при извършване на тестовете надхвърля ползите от единичното им изпълнение. След всяко изпълнение на тестовете, предоставеният анализ на резултатите е съпътстван от предложения за мерки за подобрение, приложими веднага. Обобщаването и анализа на резултатите от регулярни изпълнения на тестовете, са приложими за определянето на цялостна стратегия за кибер защита.

През годините сме предоставяли на множество организации дългосрочни услуги, включващи планирани през годината провеждания на тестове. Целта е запазване на сигурността на системите в една динамично променяща се ИТ среда. Тестовете за пробив на информационни системи, които предлагаме, могат да бъдат приложени както като индивидуална поръчка, така и като част от стратегия за регулярно тестване на сигурността, продиктувана от необходимостта за покриване на изисквания по регулации и стандарти като ISO 27001, PCI-DSS, GDPR.

poruska_blue_1_lirex

Кои са нашите клиенти?

Финансови институции и банки

Застрахователни компании

Cloud Services Providers

Организации от публичния сектор

Чуждестранни правителствени и неправителствени организации

 

Пенетрейшън тест - pentest - Penetration test

Ние в LIREX извършваме бърза и качествена оценка на реалното ниво на защита на вашите мрежи, приложения, данни, системи и потребители от недоброжелателни хакерски атаки.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване