Постигнете лесен и безопасен достъп чрез безжична свързаност!

Защо Лирекс?

Консултантски подход

Нашите експерти ще отделят време да разберат вашите конкретни бизнес цели и нужди, за да ви предложат най-подходящото решение, изцяло съобразено с тях.

Нашите експерти

Нашите експерти работят съвместно с вас във всички фази – планиране, изграждане и регулярно анализиране с подходящите инструменти.

Дългогодишен опит

Дългогодишен опит и индивидуален подход винаги съобразен с целите на клиента.

page_border_wifi_network_lirex

Бъдете в крак с иновациите

Всеки ден технологиите се развиват и всички ние се адаптираме към промените, продиктувани от иновациите, мобилното търсене и изискванията на клиентите и служителите за бърз и безопасен достъп до Интернет. Организациите все повече разчитат на безжичните Wi-Fi мрежи да улесняват общуването с клиентите, да дават възможност на служителите ефективно да си вършат работата и същевременно разчитат корпoративните данни да бъдат защитени от атаки.

Производителността на мрежата може да бъде постигната сравнително лесно поради наличието на модерни решения, но също толкова важно е и предварителното ѝ планиране. Независимо от индустрията, в която оперирате, адекватното планиране при изграждане на мрежа за Wi-Fi достъп осигурява конкурентно предимство за организацията.

Бъдете подготвени за ръста на Интернет на Нещата (IoT)

Независимо дали устройствата са мобилни касови терминали, системи за инвентаризация, производствени сензори или други IoT устройства, Wi-Fi мрежите навлизат все по-дълбоко в ежедневието и се превръщат в основен и понякога единствен метод на свързаност. В същото време и очакванията на потребителите стават все по-високи, а от там и изискванията към параметрите на Wi-Fi свързаността.

poruska_blue_2_lirex

Предоставяйте качествена услуга

В последните години предлагането на безплатен Wi-Fi достъп в организациите, особенно в конференти центрове, хотели и заведения, се превърна в стандарт, който се приема за даденост, а неговото качество влияе пряко на обратната връзка и рейтинга, който получават от клиентите си. Поради тази причина е много важно Wi-Fi мрежите да бъдат адекватно планирани и изградени, както и регулярно да бъдат анализирани с подходящите инструменти, за да постигате висока удовлетвореност на клиентите.

Посрещнете очакванията на служителите

Без значение дали сте малък бизнес или голяма организация, вашите служители имат своите очаквания за качеството на безжичната мрежа. С набирането на популярност на програми като BYOD (Bring Your Own Device), а същевременно и с увеличаване на броя крайни устройства, които всеки потребител използва (телефон, таблет, лаптоп и др.), Wi-Fi мрежите стават основен канал за достъп до корпоративните системи и приложения.

 

poruska_grey_2_lirex
hand_holding_phone_wifi_network_lirex

Бъдете предварително подготвени

Когато предстои планиране и внедряване на мрежа за безжична Wi-Fi свързаност, ви е необходим партньор, който да ви предостави професионално консултиране. В Лирекс имаме необходимия експертен опит да проектираме безжичната инфраструктура, да ви консултираме според функцията на мрежата и приложенията, които тя ще обслужва, да подберем най-подходящите типове и модели устройства. В допълнение ще дадем препоръки относно други специфики и технически параметри като кабелни трасета, монтаж и др.
Ще ви представим възможности за дизайн, анализ и управление, подходящи за
мрежи от нужния за вашата организация клас – от такива за малки офис помещения, корпоративни многоетажни офиси, до големи производствени и складови бази.

Анализирайте с подходящите инструменти

След като мрежата бъде планирана и адекватно изпълнена, е необходимо да бъде направено обследване (Site Survey), за да се прецени доколко зададените изисквания са постигнати. По този начин ще ви подготвим да посрещнете нуждите на нарастващия брой мобилни устройства, Интернет на нещата, както и да обезпечите сигурността на мрежата.

climbing_stairs_wifi_network_lirex

Разберете как лесно да преминете през всичките стъпки, за да постигнете оптимално покритие на точните места, като се свържете с нас!

Вижте как ние можем да ви помогнем да внедрите безжична Wi-Fi свързаност бързо и професионално, за да бъдете конкурентноспособни, да намалите разходите и да гарантирате сигурността на информацията.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване

poruska_blue_2_lirex