Висок клас решения, дълбока експертиза, широк поглед и персонализиране спрямо потребностите на вашата организация – това е почеркът на LIREX!

Нашите конкурентни предимства

Консултантски подход

Нашите експерти ще отделят време да разберат вашите конкретни бизнес цели и нужди, за да ви предложат най-подходящото решение, изцяло съобразено с тях.

Добри практики

Съчетаваме добрите практики с експертен опит и съобразяваме решението с очакваното развитие на вашия бизнес, за да постигнем оптимално ниво на производителност, надеждност и сигурност.

Дългогодишна експертиза

Дългогодишна експертиза и партньорски отношения със световните лидери в областта.

Висок клас решения, дълбока експертиза, широк поглед и персонализиране спрямо потребностите на вашата организация – това е почеркът на LIREX!

Нашите конкурентни предимства

Консултантски подход

Нашите експерти ще отделят време да разберат вашите конкретни бизнес цели и нужди, за да ви предложат най-подходящото решение, изцяло съобразено с тях.

Добри практики

Съчетаваме добрите практики с експертен опит и съобразяваме решението с очакваното развитие на вашия бизнес, за да постигнем оптимално ниво на производителност, надеждност и сигурност.

Дългогодишна експертиза

Дългогодишна експертиза и партньорски отношения със световните лидери в областта.

Висок клас решения, дълбока експертиза, широк поглед и персонализиране спрямо потребностите на вашата организация – това е почеркът на LIREX!

Нашите конкурентни предимства

Консултантски подход

Нашите експерти ще отделят време да разберат вашите конкретни бизнес цели и нужди, за да ви предложат най-подходящото решение, изцяло съобразено с тях.

Добри практики

Съчетаваме добрите практики с експертен опит и съобразяваме решението с очакваното развитие на вашия бизнес, за да постигнем оптимално ниво на производителност, надеждност и сигурност.

Дългогодишна експертиза

Дългогодишна експертиза и партньорски отношения със световните лидери в областта.

Hyperconverged решения

В последните години се развива консолидацията на отделните компоненти и предоставянето им като хибридни решения и цялостни платформи под формата на hyperconverged решения.

Това позволява отделните сървъри и дискови системи да се разглеждат като градивни блокове на единна система, които по-лесно могат да бъдат увеличавани, намалявани и заменяни, без необходимост от спиране на приложенията върху тях.

Тенденцията за използване на софтуерно дефинирани ресурси в корпоративната ИТ инфраструктура с цел по-голяма ефективност и гъвкавост е все по-видима дори и при по-традиционните производители на хардуер.

crane_server_infrastructure_lirex

Сървърна инфраструктура

Сървърната инфраструктура е основата, която поддържа ИТ услугите, както и потока, съхранението, обработката и анализа на данните за бизнес приложенията.

Независимо дали е централизирана или не, дали е на място (on-premise) или облачна, тя е гръбнакът на всяка организация.

Извличането на максимума за бизнеса има своите ИТ предизвикателства и при изграждането на нова Hyperconverged инфраструктура, и при прехода от съществуваща по-традиционна.

От ключово значение е балансираното прилагане на задълбочени компетенции за сървърни и сториджи системи и прилагането на по-широк поглед към тях – разглеждането им като градивни блокове за постигане на еластична ИТ платформа, която да служи на потребностите и изискванията на конкретната организация.

poruska_grey_2_lirex

Сървърна инфраструктура

Сървърната инфраструктура е основата, която поддържа ИТ услугите, както и потока, съхранението, обработката и анализа на данните за бизнес приложенията.

Независимо дали е централизирана или не, дали е на място (on-premise) или облачна, тя е гръбнакът на всяка организация.

Извличането на максимума за бизнеса има своите ИТ предизвикателства и при изграждането на нова Hyperconverged инфраструктура, и при прехода от съществуваща по-традиционна.

От ключово значение е балансираното прилагане на задълбочени компетенции за сървърни и сториджи системи и прилагането на по-широк поглед към тях – разглеждането им като градивни блокове за постигане на еластична ИТ платформа, която да служи на потребностите и изискванията на конкретната организация.

poruska_grey_2_lirex
crane_server_infrastructure_lirex
crane_server_infrastructure_lirex

Сървърна инфраструктура

Сървърната инфраструктура е основата, която поддържа ИТ услугите, както и потока, съхранението, обработката и анализа на данните за бизнес приложенията.

Независимо дали е централизирана или не, дали е на място (on-premise) или облачна, тя е гръбнакът на всяка организация.

Извличането на максимума за бизнеса има своите ИТ предизвикателства и при изграждането на нова Hyperconverged инфраструктура, и при прехода от съществуваща по-традиционна.

От ключово значение е балансираното прилагане на задълбочени компетенции за сървърни и сториджи системи и прилагането на по-широк поглед към тях – разглеждането им като градивни блокове за постигане на еластична ИТ платформа, която да служи на потребностите и изискванията на конкретната организация.

poruska_grey_2_lirex

В прехода към консолидирана инфраструктура, нашият приоритет е влиянието и ефекта върху корпоративните приложения и ИТ услуги.

Значимостта им за организацията и  необходимостта от надежден и гъвкав достъп до тях са ключов фактор. Той е водещ за експертите ни при изготвянето на архитектурата, дизайна и плана за миграция към хиперконвергирана инфраструктура, защото самоцелното постигане на такава не е достатъчно за обезпечаването на бизнес изискванията и приложенията с ИТ ресурси.

Под внимание взимаме и очакваното развитие на вашия бизнес, така че да се осигури необходимата гъвкавост. Съчетаваме заедно с това и добрите практики и експертен опит за постигане на оптималното ниво на производителност, надеждност и сигурност.

poruska_white_4_lirex
server_infrastructure_lirex

При анализите за развитие на инфраструктурата в по-дългосрочен план консултантите ни вземат предвид и плановете ви и тенденциите за развитие на Hyper Converged Infrastructure технологиите въобще.

Основните производители, в които поддържаме топ експертиза и множество сертификации включват: Cisco, Dell, Fujitsu, HPE, VMware.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване