Осигурете си конкурентно предимство с LIREX Security Operations Centre

 LIREX защитава вашата ИТ среда и ви предоставя възможност да:

Откривате и реагирате на заплахи за сигурността в реално време

Подобрите общата си позиция за сигурност, възползвайки се от опита на дългогодишни експерти по киберсигурността

Намалите разходите за защита на вашата ИТ среда

Да се съсредоточите върху бизнес целите си, като поверите наблюдението на сигурността на доверен доставчик

image_1_soc_lirex

SOC as a Service

Рисковете за сигурността на компаниите се промениха коренно през последните 10 години. Антивирусните и спам филтрите вече не осигуряват адекватна защита. 

Атаките може да са заобиколили защитните средства и мрежи за достъп седмици, понякога и месеци, преди да бъдат идентифицирани – ако изобщо бъдат. Нито една компания не е застрахована срещу кибератаки.

Големите предприятия изграждат собствени оперативни центрове по сигурността (SOC), за да идентифицират и реагират на тези напреднали заплахи, но за повечето компании усилията и средствата за изграждане на такъв собствен център не са оправдани.

За да продължат да бъдат конкурентноспособни в днешния кибер свят, малките и средните предприятия трябва да имат равен достъп до разширени възможности за сигурност, каквито предоставят  оперативните  центрове по сигурността и това може да стане под формата на услуга (SOC as a Service).

Какво представлява SOC?

SOC е оперативен център, който се занимава с осигуряване на киберсигурността. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и подсигуряваме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен.

Следим за евентуални кибератаки и събития, като определяме дали те представляват истинска злонамерена заплаха (инцидент) и класифицираме потенциалното им влияние върху бизнеса ви. 

poruska_grey_2_lirex

Какво представлява SOC?

SOC е оперативен център, който се занимава с проявления за киберсигурността. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и подсигуряваме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен. Следим за евентуални кибератаки или събития, като определяме дали това е истинска злонамерена заплаха (инцидент) и класифицираме потенциалното ѝ влияние върху бизнеса ви. 

poruska_grey_2_lirex

Какво представлява SOC?

SOC е оперативен център, който се занимава с проявления за киберсигурността. В нашия център за управление на сигурността /SOC/, ние идентифицираме всеки заплашителен ИТ инцидент, и подсигуряваме, че е правилно анализиран, докладван, разследван и отчетен. Следим за евентуални кибератаки или събития, като определяме дали това е истинска злонамерена заплаха (инцидент) и класифицираме потенциалното ѝ влияние върху бизнеса ви. 

poruska_grey_2_lirex
image_3_soc_lirex

Какво наблюдаваме?

В LIREX SOC центъра ние наблюдаваме, анализираме и защитаваме всички ваши информационни системи (уеб сайт, приложения, бази данни, центрове за данни и сървъри, мрежи, настолни компютри и други крайни точки). Защитата и опазването на данни се превърна в ядрото на днешните стратегии за сигурност, като водеща е сигурността на чувствителните за организацията данни.

През последните години все повече организации са афектирани и от заплахи и от компрометиране на данните им. Конкурентното предимство ще бъде за тези, които са готови да им устоят и могат да разчитат на данните си и на тяхната коректност.

poruska_blue_3_lirex

Има ли бързо решение?

Няма универсален подход към киберсигурността. Средно 99 дни* са нужни да бъде открита една злонамерена атака. Ние в LIREX осъзнаваме, че всяка организация има свои собствени уникални изисквания за сигурност, дефинирани както от пазарния сегмент, в който оперира, така и от други фактори като ценностите на компанията, нейната мисия и визия. Затова ние се вслушваме в нашите клиенти, оценката им за настоящата стратегия за сигурност, риска и приоритетните нива за защита.

 *Mandiant (a FireEye company), M-Trends 2017 report

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване