LIREX AI e иновативна платформа за високоефективно управление на вашия бизнес чрез силата на изкуствения интелект.

LIREX AI e иновативна платформа за високоефективно управление на вашия бизнес чрез силата на изкуствения интелект.

Създаваме конкретни, специализирани модели, които са изцяло съобразени със спецификите, които са във вашата организация и целите, които искате да постигнете!

Дали става дума за наблюдение на поточни линии, идентифициране на аномалии или промени в дадени обекти, наличие на определени параметри в средата или нещо друго, LIREX AI цели да оптимизира процесите и да предостави практични ползи от изкуствения интелект.

Платформата LIREX AI използва индивидуално тренирани специализирани модели в комбинация със стандартни модели за разпознаване, чрез които се разпознават разнообразни специфични визуални обекти.

Софтуерната платформа LIREX AI използва машинно обучени модели, които трансформират стандартните компютри и IP камери в индустриални сензори. Това позволява на вашата инфраструктура да функционира като разпределена система за наблюдение и управление, осигурявайки по-широкообхватно покритие и по-голяма точност в анализа на визуалните данни.

 

Създаваме конкретни, специализирани модели, които са изцяло съобразени със спецификите, които са във вашата организация и целите, които искате да постигнете!

Дали става дума за наблюдение на поточни линии, идентифициране на аномалии или промени в дадени обекти, наличие на определени параметри в средата или нещо друго, LIREX AI цели да оптимизира процесите и да предостави практични ползи от изкуствения интелект.

Платформата LIREX AI използва индивидуално тренирани специализирани модели в комбинация със стандартни модели за разпознаване, чрез които се разпознават разнообразни специфични визуални обекти.

Софтуерната платформа LIREX AI използва машинно обучени модели, които трансформират стандартните компютри и IP камери в индустриални сензори. Това позволява на вашата инфраструктура да функционира като разпределена система за наблюдение и управление, осигурявайки по-широкообхватно покритие и по-голяма точност в анализа на визуалните данни.

С LIREX AI получавате възможността да оптимизирате вашия бизнес, използвайки напреднала технология за анализ и управление на данни.

Ползи

Оптимизация на процеситe
С LIREX AI ефективно управлявате и оптимизирате бизнес процесите като използвате машинно обучените модели на приложението.

Гъвкавост и адаптивност
С платформата задавате мащаба и настройвате желаните правила за обработка като лесно интегрирате със съществуващите ви системи.


Увеличаване на продуктивността
Използвате интелигентните алгоритми, за да подобрите продуктивността чрез автоматизация на задачи и бързо разпознаване на обекти.

Обучение на модели с ИИ
Възползвате се от специализираната услуга за обучение на модели с изкуствен интелект с доказани процеси на реализация.

Ключови характеристики
на LIREX AI

Гъвкавост на архитектурния дизайн
LIREX AI е с модулна софтуерна архитектура с различни нива – представяне, приложение и данни, и лесно може да се приспособява към изискванията на вашия бизнес.

Централизирано внедряване
Платформата може да бъде внедрена като комплексно решение и позволява комбиниране на различни модели с изкуствен интелект.

Платформена независимост и адаптивност
LIREX AI може да бъде внедрена както на физическо устройство и в облачна услуга, така на различни платформи базирани на Linux и Window, и може да се интегрира със съществуващи системи.

Интелигентно управление и оптимизация
Платформата оптимизира работните процеси и осигурява по-висока производителност и по-добро управление на ресурсите.

Ключови характеристики
на LIREX AI

Гъвкавост на архитектурния дизайн
LIREX AI е с модулна софтуерна архитектура с различни нива – представяне, приложение и данни, и лесно може да се приспособява към изискванията на вашия бизнес.

Централизирано внедряване
Платформата може да бъде внедрена като комплексно решение и позволява комбиниране на различни модели с изкуствен интелект.

Платформена независимост и адаптивност
LIREX AI може да бъде внедрена както на физическо устройство и в облачна услуга, така на различни платформи базирани на Linux и Window, и може да се интегрира със съществуващи системи

Интелигентно управление и оптимизация
Платформата оптимизира работните процеси и осигурява по-висока производителност и по-добро управление на ресурсите.

За кого е подходящо решението?

LIREX AI е подходяща за организации, които:

Искат да се възползват от предимствата на изкуствения интелект (artificial intelligence) за автоматизация и оптимизация на производствените и бизнес процеси.

Търсят интелигентни решения, базирани на изкуствен интелект, за подобряване на ефективността и конкурентоспособността на своите операции.

Е необходимо да предотвратят потенциални рискове в производството чрез използване на анализ на данни за безопасност и превантивни мерки.

За кого е подходящо решението?

LIREX AI е подходяща за организации, които:

Искат да се възползват от предимствата на изкуствения интелект (Аrtificial Intelligence) за автоматизация и оптимизация на производствените и бизнес процеси.

Търсят интелигентни решения, базирани на изкуствен интелект, за подобряване на ефективността и конкурентоспособността на своите операции.

Е необходимо да предотвратят потенциални рискове в производството чрез използване на анализ на данни за безопасност и превантивни мерки.

За кого е подходящо решението?

LIREX AI е подходяща за организации, които:

Искат да се възползват от предимствата на изкуствения интелект (artificial intelligence) за автоматизация и оптимизация на производствените и бизнес процеси.

Търсят интелигентни решения, базирани на изкуствен интелект, за подобряване на ефективността и конкурентоспособността на своите операции.

Е необходимо да предотвратят потенциални рискове в производството чрез използване на анализ на данни за безопасност и превантивни мерки.

Реализация

Неотделима част от платформата LIREX AI е специализираната услуга за обучени от LIREX с изкуствен интелект специфични модели. Подготовката и обучението на модели с изкуствен интелект (Artificial Intelligence – AI или ИИ) за интеграция в платформата LIREX AI се изпълняват на няколко етапа.

Процес на заснемане на видео материал с различна професионална техника като по този начин се осигурява разнообразие от гледни точки, което се използва в последващия анализ.

 

 

Процес на анализиране на заснетите обекти, при който се определят тези, които моделът трябва да разпознава. Ранната сегментация и идентификация на обектите съкращава времето за обработка.

 

Процес на трениране на моделите с изкуствен интелект като се използват софтуерни инструменти и специфични данни. Обучените модели представляват високофункционален инструмент за анализ и обработка на визуални данни в съответствие със спецификациите на LIREX AI.

С LIREX AI получавате новаторска технология в областта на изкуствения интелект.

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване