Сигурност за крайните устройства на вашите служители

Осигурете си възможност и инструменти за навременна реакция при заплахи за сигурността.

Защитете се от Zero-day атаки, като ги идентифицирате преди да са пробили системите ви.

Намалете риска от успешни кибератаки чрез Artificial Intelligence и Machine Learning.

Инвестирайки в Endpoint Protection решение, вие спестявате време и пари в дългосрочен план.

Сигурност за крайните устройства на вашите служители

Осигурете си възможност и инструменти за навременна реакция при заплахи за сигурността.

Защитете се от Zero-day атаки, като ги идентифицирате преди да са пробили системите Ви.

Намалете риска от успешни кибератаки чрез Artificial Intelligence и Machine Learning.

Инвестирайки в Endpoint Protection решение, Вие спестявате време и пари в дългосрочен план.

Сигурност за крайните устройства на вашите служители

Осигурете си възможност и инструменти за навременна реакция при заплахи за сигурността.

Защитете се от Zero-day атаки, като ги идентифицирате преди да са пробили системите Ви.

Намалете риска от успешни кибератаки чрез Artificial Intelligence и Machine Learning.

Инвестирайки в Endpoint Protection решение, Вие спестявате време и пари в дългосрочен план.

image_1_endpoint_lirex

Системи EDR

Системите EDR (Endpoint Detection and Response) или още познати като EPP (EndPoint Protection) представляват надграждане на познатите Антивирусни решения, като добавят проактивен елемент в тяхната работа. Атаките от неизвестни заплахи (zero-day атаки) представляват критични рискове за бизнеса и са най-трудни за предотвратяване.

Благодарение на усъвършенстваните технологии, базирани на deep learning и machine learning, системите за защита на крайните устройства успяват да идентифицират поведение, подсказващо, че има атака в ход и да спрат както познати, така и zero-day атаки.

poruska_grey_1_lirex

EDR технологията

EDR технологията адресира необходимостта от непрекъснат мониторинг и бърза реакция при евентуални кибер заплахи. Тази технология може да се разглежда като усъвършенствана защита от кибер атаки и предоставя на екипите по киберсигурност видимост и инструменти за своевременна реакция. EDR адресира и ключовите аспекти в днешния cyber свят:

Идентифициране обхвата и въздействието на инцидента (Scope & Impact).

Откриване на атаки, които може да са останали незабелязани.

Открояване на индикации за компрометирани елементи в мрежовата среда.

Анализиране на файлове с цел идентифициране дали са реална заплаха, или са част от легитимно или нежелано приложение.

Даване становище по отношение на сигурността в организацията във всеки един момент.

 

Модерните технологии и похвати включват задълбочен анализ за следи от зловреден софтуер, за специфични характеристики, за рансъмуеър приложения и предотвратяват уязвяването. Основополагащи техники при тях са поведенческият анализ и изследването за fingerprints, с което се открива и потенциално изтичане на информация.

Прочети повече

image_2_endpoint_lirex
image_3_endpoint_lirex

Как работи?

Решенията за защита на крайни устройства извършват мониторинг на събития в мрежовата и потребителска среда и записват данните в централизирана база данни за извършване на последващи анализи, детекция и сигнализация. С помощта на технологии, базирани на Artificial Intelligence  и Machine Learning, се идентифицират приложими подобрения в системите, които да доведат до повишаване сигурността за корпоративната информация.

Как работи?

Решенията за защита на крайни устройства извършват мониторинг на събития в мрежовата и потребителска среда и записват данните в централизирана база данни за извършване на последващи анализи, детекция и сигнализация. С помощта на технологии, базирани на Artificial Intelligence  и Machine Learning, се идентифицират приложими подобрения в системите, които да доведат до повишаване сигурността за корпоративната информация.

image_3_endpoint_lirex
image_3_endpoint_lirex

Как работи?

Решенията за защита на крайни устройства извършват мониторинг на събития в мрежовата и потребителска среда и записват данните в централизирана база данни за извършване на последващи анализи, детекция и сигнализация. С помощта на технологии, базирани на Artificial Intelligence  и Machine Learning, се идентифицират приложими подобрения в системите, които да доведат до повишаване сигурността за корпоративната информация.

 Защо е необходим EDR?

Често, когато дадено устройство е компрометирано във вашата мрежа, резултатът не е само множество отворени потенциални врати за злонамерени хакери, а и стартиран зловредния софтуер. Тогава прекрачването от само разхищение на изчислителни ресурси до отпадане на системи е повече от вероятно. Това би било огромно затруднение за непрекъсваемостта на бизнес процесите, и в последствие разочаровани потребители и клиенти.

Стабилната защита на крайните потребителски устройства ще защити вашите мрежи и възлови приложения и от вътрешно уязвяване.

Справянето с последствията от даден пробив в сигурността обикновено отнема много време и пари, особено ако е засегната и репутацията ви.

Инвестирайки проактивно в Endpoint Protection решение, вие спестявате време и пари в дългосрочен план.

Това е инвестиция, която продължава да плаща дивиденти за всеки проблем, който нямате.

image_4_endpoint_lirex
image_5.2_endpoint_lirex

Правилни защитни мерки

Вашият IT екип е натоварен с динамичната и непрекъсната задача да подкрепя бизнеса ви.

Добавянето на стресови и високо приоритетни усилия, предизвикани от пробиви на сигурността, освен увеличаването на натоварването му, води и до намаляване на ефективността на екипа. Затова използването на правилните защитни мерки е ключово, за да може вашия бизнес да разчита и получава адекватна ИТ подкрепа.

Вашата компания вече най-вероятно използва Firewall и антивирусен софтуер. И двете вършат чудесна работа за защита на крайните устройства от външни онлайн атаки или вече известни вируси.

Проблемът е, че Firewall-а няма да спре достъпа на зловреден софтуер внесен от устройство, включено във вашата вътрешна мрежа. Също така няма да предпазва крайните устройства извън корпоративната мрежа.

А класическият антивирусен софтуер от своя страна реагира само на познати, вече известни вируси и ще позволи вътрешно Zero-Day уязвяване.

image_5.2_endpoint_lirex

Правилни защитни мерки

Вашият IT екип е натоварен с динамичната и непрекъсната задача да подкрепя бизнеса ви.

Добавянето на стресови и високо приоритетни усилия, предизвикани от пробиви на сигурността, освен увеличаването на натоварването му, води и до намаляване на ефективността на екипа. Затова използването на правилните защитни мерки е ключово, за да може вашия бизнес да разчита и получава адекватна ИТ подкрепа.

Вашата компания вече най-вероятно използва Firewall и антивирусен софтуер. И двете вършат чудесна работа за защита на крайните устройства от външни онлайн атаки или вече известни вируси.

Проблемът е, че Firewall-а няма да спре достъпа на зловреден софтуер внесен от устройство, включено във вашата вътрешна мрежа. Също така няма да предпазва крайните устройства извън корпоративната мрежа.

А класическият антивирусен софтуер от своя страна реагира само на познати, вече известни вируси и ще позволи вътрешно Zero-Day уязвяване.

Правилни защитни мерки

Вашият IT екип е натоварен с динамичната и непрекъсната задача да подкрепя бизнеса ви.

Добавянето на стресови и високо приоритетни усилия, предизвикани от пробиви на сигурността, освен увеличаването на натоварването му, води и до намаляване на ефективността на екипа. Затова използването на правилните защитни мерки е ключово, за да може вашия бизнес да разчита и получава адекватна ИТ подкрепа.

Вашата компания вече най-вероятно използва Firewall и антивирусен софтуер. И двете вършат чудесна работа за защита на крайните устройства от външни онлайн атаки или вече известни вируси.

Проблемът е, че Firewall-а няма да спре достъпа на зловреден софтуер внесен от устройство, включено във вашата вътрешна мрежа. Също така няма да предпазва крайните устройства извън корпоративната мрежа.

А класическият антивирусен софтуер от своя страна реагира само на познати, вече известни вируси и ще позволи вътрешно Zero-Day уязвяване.

image_5.2_endpoint_lirex

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване