Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящата Обща политика за поверителност и защита на личните данни (“Политика”) има за цел да разясни какви ваши лични данни се събират при използване на www.lirex.com, каква е целта на тяхното събиране и какви са Вашите права в тази връзка.

Кой отговаря за обработката на вашите лични данни?

ЛИРЕКС БГ ООД

ЕИК 121057952

гр. София, п.к.1784, ж.к. “Младост” 1, бл. 54А, вх. А, партер

В качеството си на администратор на лични данни, ЛИРЕКС БГ ООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на сайта, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

Основни принципи

Ние ценим Вашето доверие и поемаме ангажимент да обработваме Вашите Лични данни справедливо, прозрачно и защитено. Основните принципи, които прилагаме са следните:

 • Законосъобразност: при събиране на Вашите Лични данни действаме добросъвестно, при спазване на закона и по прозрачен начин.
 • Свеждане на данните до минимум: ограничаваме събирането на Вашите Лични данни само до данни, които са пряко относими и необходими за целите, за които са събрани.
 • Ограничение на целите: събираме Лични данни само за конкретни, изрично посочени и законни цели и не обработваме Вашите Лични данни по начин, несъвместим с тези цели.
 • Точност: поддържаме Вашите Лични данни точни и актуални.
 • Сигурност и защита на данните: прилагаме технически и организационни мерки за осигуряване на подходящо ниво на сигурност и защита на данните, като отчитаме вида на Вашите Лични данни, които подлежат на защита. Тези мерки предотвратяват каквото и да било неоправомощени разкриване или достъп, инцидентно или незаконно разрушаване или инцидентна загуба, промяна или каквато и да било друга незаконна форма на Обработване.
 • Достъп и поправяне: обработваме Вашите Лични данни, в съответствие с Вашите законни права.
 • Ограничаване на срока на запазване: запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни и за срок, не по-дълъг, от този, който е необходим, за целите, за които Личните данни са събрани.
 • Защита спрямо трети лица: достъпът до и прехвърлянето на Личните данни към трети лица се извършват в съответствие с приложимото правo и при спазване на подходящи защитни договорки.
 • Законосъобразност на директния маркетинг и бисквитките (cookies): действаме, съобразно приложимия закон, когато Ви изпращаме рекламни материали или инсталираме бисквитки (cookies) на Вашия компютър.

Каква лична информация се събира на сайта?

Сайтът може да събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги:

 • име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, в случаите, когато изпращате съобщения, запитвания, коментари, мнения, предложения;
 • име, фамилия, телефон, имейл и CV, когато кандидатствате за свободна работна позиция, обявена на сайта;
 • IP адрес, когато разглеждате съдържанието или използвате услуги на сайта;
 • Бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате.

За какво се използва събраната информация?

 • При изпращане на съобщение, чрез определената за целта форма, използваме данните ви, за да имаме обратна връзка с вас и да отговорим своевременно на вашите въпроси, предложения и др.;
 • При кандидатстване за свободна работна позиция чрез сайта, използваме данните ви, за да се запознаем с кандидатурата ви и при интерес да се свържем с вас.

При попълването на всяка една от гореизброените форми на сайта, свързани с предоставяне на лични данни, ще намерите изрично в отделен текст целта на събиране на конкретни лични данни.

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Ние запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни за срока, който е необходим за изпълнение на целите, за които ги обработваме или за изпълнение на законните ни задължения. Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас е до 1 годинa.

Какви са Вашите права, след като сте предоставили личните си данни на сайта?

 • Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на оffice@lirex.com или с писмено заявление до ЛИРЕКС БГ ООД, подписано от Вас и подадено до адреса на ЛИРЕКС БГ ООД в гр. София, п.к.1784, ж.к. “Младост” 1, бл. 54А, вх. А, партер
 • Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от вас съгласие личните ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе цели, като изпратите имейл на dpo@lirex.com или с писмено заявление до ЛИРЕКС БГ ООД подписано от вас и подадено до адреса на ЛИРЕКС БГ ООД в гр. София, п.к.1784, ж.к. “Младост” 1, бл. 54А, вх. А, партер
 • Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от ЛИРЕКС БГ ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ви данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

Защита на вашите лични данни 

Ние прилагаме комплекс от технически и организационни мерки за сигурност за защита на Вашите Лични данни от незаконен или неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на тяхната цялост. Тези мерки са разработени в съответствие с използваните от нас информационни технологии , както и при спазване на стандартите и практиките, прилагани в нашия отрасъл. Поддържане на сигурността на данните означава защита на поверителността и наличието на Вашите Лични данни:

 1. Поверителност: ние защитаваме Вашите Лични данни от нежелано разкриване към трети лица.
 2. Цялостност: ние защитаваме Вашите Лични данни от промени от неоправомощени трети лица.
 3. Наличност: ние гарантираме, че само оправомощени лица имат достъп до Вашите Лични данни, когато това е необходимо

Нашите процедури по сигурност на данните включват: защитен достъп, системи за резервни копия, мониторинг, тестове за пробиви в сигурността и продължаване на дейностите и пр.

Лирекс БГ ООД има право да изменя настоящата Политика по всяко време. В тези случаи ние ще Ви уведомим за такива промени и ще Ви помолим да се запознаете с най-актуалната версия на тази Политика и да потвърдите приемането ѝ. Политиката е достъпна на сайта ни, където може да се запознавате с нея и всякакви последващи промени.

Политика на сайта

С достъпването на сайта www.lirex.com и неговото ползване Вие приемате настоящата Политика на сайта без никакви ограничения или условия. С Вашето посещение, сайтът става предмет на тази политика, а също така и на всички приложими закони.

Запазено авторско право © ЛИРЕКС БГ ООД

Съдържание

ЛИРЕКС БГ ООД запазва собствеността, авторските права и правата на интелектуална собственост в и над този сайт. Вие се съгласявате да спазвате всички съобщения за авторство и други ограничения, съдържащи се във всяка информация, софтуер или друг материал, достъпен чрез този сайт. Всички търговски марки, означения и имена, изложени на сайта, принадлежат на съответните им собственици. Нищо на този сайт не следва да бъде тълкувано като предоставящо (косвено или по друг начин) лиценз или право за ползване на търговските марки, означения и имена,изложени на сайта, без предварително писмено съгласие на техните собственици.

ЛИРЕКС БГ ООД не дава гаранция, че използваните от Вас материали, достъпни чрез този сайт, няма да засегнат правата на трети лица,които не са свързани с ЛИРЕКС БГ ООД.

Предоставяне на информация

ЛИРЕКС БГ ООД не гарантира сигурността на информация, предадена към или от този сайт. Всяка информация, която Вие изпратите към ЛИРЕКС БГ ООД през сайта, ще бъде считана за неконфиденциална. За информацията, която изпращате, Вие предоставяте на ЛИРЕКС БГ ООД неограничен, неотменяем лиценз за употреба, възпроизвеждане, показване, изпълняване, подобряване, предаване и разпространяване на тази информация. Също и съгласие, че ЛИРЕКС БГ ООД може свободно да използва всякакви идеи, концепции, похвати и техники, изпратени от Вас към ЛИРЕКС БГ ООД, за каквито и да било цели.

Публикуването или пренасянето към или от този сайт на неправомерен, застрашаващ, неприличен или порнографски материал или такъв, който може да доведе до повдигане на гражданска или наказателна отговорност, е забранено от закона.

Използване на технологията на cookie програмите

ЛИРЕКС БГ ООД използва технологията на cookie програмите (т.нар. „бисквитки”), за да проследява пътищата, изминати от Вас до сайта на Лирекс. Целта е да подпомогнат  регистрирането на дейностите на ползвателите на сайта на ЛИРЕКС БГ ООД. Също и неговото подобряване и оценяване – за да го направи по-полезен за Вас. Чрез тази технология информацията за индивидуалните ползватели не се регистрира. Съответно няма да се съхранява или използва никаква конкретна информация за Вас самите.

Обърнете внимание на факта, че Вие можете да настроите Вашия браузър да не приема cookies програми. Има опция и  да Ви предупреждава за случаите, когато се изпращат такива програми.

Повечето актуални браузъри позволяват контролиране на бисквитките чрез съхранените настройки на браузъра. За да научите повече за бисквитките, включително и как те могат да бъдат управлявани и изтривани, посетете www.allaboutcookies.org.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт, се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за Ваше лично ползване (без търговски характер). Но не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате – както изцяло, така и частично, с каквито и да е цели, без предварителното писмено съгласие на Лирекс, освен само за преглеждане.

Хипервръзки

Сайтът на ЛИРЕКС БГ ООД може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. ЛИРЕКС БГ ООД не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта на ЛИРЕКС БГ ООД, е на Ваш собствен риск.

Ограничения на отговорностите за щети

ЛИРЕКС БГ ООД изрично не поема никакви задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да е преки, косвени, случайни, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по някакъв начин с достъпа до или използването на сайта на ЛИРЕКС БГ ООД – включително ( но без да се ограничава до) никакви загуби или щети, причинени от вируси, които са засегнали Вашето компютърно оборудване или Вашето доверие в информацията, получена чрез сайта на ЛИРЕКС БГ ООД.

Актуализиране на политиката

ЛИРЕКС БГ ООД си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения. За това Ви приканваме при всяко Ваше посещение на сайта да посещавате отново тази страница, за да проверявате политиката.

Изменения на сайта

ЛИРЕКС БГ ООД може да обновява, изменя, изтегля, преустановява/ временно или трайно/ съдържанието на този сайт ( изцяло или от части ) по всяко време без предупреждение. Чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с актуалната версия на тези Условия на Ползване.

Получавани препоръки

Когато изпращате препоръки на сайта на Лирекс, Вие приемате, че ЛИРЕКС БГ ООД си запазва правото по своя собствена преценка да променя, да „качва” безплатно или да не „качва” на този сайт на ЛИРЕКС БГ ООД получените препоръки. ЛИРЕКС БГ ООД не поема никаква отговорност по отношение на съдържанието на съобщенията, публикувани на този сайт.