Разберете колко защитени са вашите ИТ активи.

Има ли слаби места и уязвимости в текущата ви информационна сигурност?

Има ли странични инструменти или процеси, които не изпълняват полезна функция?

Готови ли сте да отблъсквате заплахите за сигурността и да възстановявате бизнес процесите в случай на прекъсване на системата или нарушаване на данни?

Ако откриете недостатъци в сигурността, какви конкретни действия можете да предприемете, за да ги отстраните?

Отговорете си на тези и други критични въпроси чрез одит на информационната сигурност във вашата организация.

Одит на информационна сигурност

Какво представлява одитът на информационна сигурност?

Одитът на информационна сигурност оценява текущите мерки за защита. Експертите на LIREX  оценяват сигурността и уязвимостта на ИТ системите, като откриват слабости и несъответствия. Въз основа на събраната информация, изготвят подробен доклад с препоръки за коригиращи действия, подкрепени от най-добрите международни практики. Следвайки експертните ни препоръки, клиентите на LIREX постигат съответствие с най-високите стандарти за сигурност.

poruska_white_3_lirex

Защо са необходими редовни одити за информационна сигурност?

На първо място, цялостният одит на информационна сигурност позволява да се провери защитата на цялата инфраструктура на организацията: хардуер, софтуер, услуги, мрежи и центрове за данни.

Изчерпателният одит може също да помогне за покриване на стандартите и изискванията за сигурност на данните. Много национални и международни разпоредби, като GDPR изискват одит на ИТ сигурността, за да се гарантира, че информационните системи отговарят на нивата, заложени в стандарти за събиране, използване, съхранение и унищожаване на чувствителни или лични данни.

Одит на информационна сигурност
Одит на ИТ сигурността - IT security audit
poruska_green_2_lirex

Основни предимства

Одитът на информационна сигурност предоставя цялостна независима оценка на защитата на ИТ инфраструктурата и препоръки за подобряване от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит.

Прилагането на препоръките от одита на информационна сигурност, спомага за оптимизирането на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея процеси в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, подобрявайки качеството на вътрешния контрол.

Одитът помага за подобряване на поверителността на търговската и друга важна информация, защита на информационните системи от неоторизиран достъп и заплахи от вируси, намаляване на човешкия елемент в критични ИТ аспекти и подобряване на сигурността на всички нива: приложения, операционна среда, физическа, виртуална, мрежова инфраструктура и др.

Одитът за информационна сигурност позволява да се избегнат ненужните ИТ разходи за сигурност, предоставяйки адекватни препоръки. Освен това намалява рисковете за загуба на репутация, произтичащи от ниска информационна сигурност, което е важно за всеки бизнес.

Основни предимства

Одитът на информационна сигурност предоставя цялостна независима оценка на защитата на ИТ инфраструктурата и препоръки за подобряване от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит.

Прилагането на препоръките от одита на информационна сигурност, спомага за оптимизирането на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея процеси в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, подобрявайки качеството на вътрешния контрол.

Одитът помага за подобряване на поверителността на търговската и друга важна информация, защита на информационните системи от неоторизиран достъп и заплахи от вируси, намаляване на човешкия елемент в критични ИТ аспекти и подобряване на сигурността на всички нива: приложения, операционна среда, физическа, виртуална, мрежова инфраструктура и др.

Одитът за информационна сигурност позволява да се избегнат ненужните ИТ разходи за сигурност, предоставяйки адекватни препоръки. Освен това намалява рисковете за загуба на репутация, произтичащи от ниска информационна сигурност, което е важно за всеки бизнес.

poruska_green_2_lirex
Одит на ИТ сигурността - IT security audit

Експертите на LIREX познават отлично най-добрите практики в бранша и ви консултират за избор на най-подходящото решение спрямо индивидуалните нужди на вашата организация.

Изпълнявайки препоръките от одита на информационна сигурност, ще подобрите зашитата на ИТ инфраструктурата си и ще успеете да постигнете съответствие, дори и с най-високите стандарти за сигурност.

Свържете с нас, за да ви помогнем бързо и лесно да получите цялостен одит на информационна сигурност, препоръки за подобрения и развитие.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване