Мониторирайте състоянието на ИТ инфраструктурата ви в реално време

Нашите конкурентни предимства

Консултантски подход

Eкспертите на LIREX ще ви помогнат при избора на най-подходящата стратегия за развитие на инструментите за мониторинг за вашата ИТ инфраструктура.

Индивидуално отношение

LIREX ще ви предложи решение за мониторинг, съобразено изцяло с индивидуалните нужди и цели на вашата организация.

Дългогодишна експертиза

и партньорски отношения със световните лидери в областта.

Мониторинг на ИТ инфраструктура

Софтуерни платформи за мониторинг

Решенията за мониторинг, които предлагаме, обединяват широк спектър от услуги. Позволяват на ИТ екипите ви бързо и лесно да идентифицират проблемни точки в ИТ инфраструктурата, като навременно предотвратят спиране на бизнес критични приложения.

Решенията могат да бъдат облачно базирани или във вашата инфраструктура.

Защо да изберете решения за мониторинг?

За ранно откриване/предотвратяване на прекъсвания в бизнес критичните системи във вашата организация
За да намалите разходите
За да повишите ефективността
За да оптимизирате ресурсите

Предимства на платформите за мониторинг

Централизирано мониториране на всички бизнес критични услуги от една точка.

Широка гама от поддържани устройства – сървъри, сторидж системи, мрежови устройства, услуги за сътрудничество, облачни услуги и др.

Избор между много канали за известяване – централизиран панел, имейл, чат съобщение, SMS

Пълна съвместимост с водещите хардуерни и софтуерни производители.

Лесно администриране на платформата – централизирано управление на системните ресурси.

Мониторинг на ИТ инфраструктура
Мониторинг на ИТ инфраструктура

Ключови функционалности на платформите за мониторинг

Дефиниране на правила за вдигане на аларма и нейната критичност.

Мониториране на богат набор от параметри спрямо вида на устройството или услугата.

Автоматизирано възстановяване на услугата (рестарт на услуга, yеб приложение, сървър и др.).

Организиране на централизиран панел с критичните аларми в инфраструктурата.

Осъществяване на мониторинг с и без инсталация на мониториращ агент.

Критичните аларми могат да бъдат изпращани по много канали (панел, имейл, чат съобщение, SMS, и др.).

Пълна съвместимост с водещите хардуерни и софтуерни производители.

Мониториране на ИТ ресурси в отдалечени локации или облачни услуги.

poruska_white_4_lirex
Мониторинг на ИТ инфраструктура

Ключови функционалности на платформите за мониторинг

Възможност за дефиниране на правила за вдигане на аларма и нейната критичност

Мониториране на богат набор от параметри спрямо вида на устройството или услугата

Възможност за организиране на автоматизирано възстановяване на услугата (рестарт на услуга, yеб приложение, сървър и др.)

Възможност за организиране на централизиран панел с критичните аларми в инфраструктурата

Възможност за осъществяване на мониторинг с и без инсталация на мониториращ агент

Критичните аларми могат да бъдат изпращани по много канали (панел, имейл, чат съобщение, SMS, и др,)

Пълна съвместимост с водещите хардуерни и софтуерни производители

Възможност за мониториране на ИТ ресурси в отдалечени локации или облачни услуги.

poruska_white_4_lirex

Ключови функционалности на платформите за мониторинг

Възможност за дефиниране на правила за вдигане на аларма и нейната критичност

Мониториране на богат набор от параметри спрямо вида на устройството или услугата

Възможност за организиране на автоматизирано възстановяване на услугата (рестарт на услуга, yеб приложение, сървър и др.)

Възможност за организиране на централизиран панел с критичните аларми в инфраструктурата

Възможност за осъществяване на мониторинг с и без инсталация на мониториращ агент

Критичните аларми могат да бъдат изпращани по много канали (панел, имейл, чат съобщение, SMS, и др,)

Пълна съвместимост с водещите хардуерни и софтуерни производители

Възможност за мониториране на ИТ ресурси в отдалечени локации или облачни услуги.

poruska_white_4_lirex
Мониторинг на ИТ инфраструктура

Най-доброто решение за вас

LIREX ви предлага системи, съобразени изцяло с индивидуалните нужди на вашата организация. Нашата цел е да ви предоставим най-доброто решение, което освен ефективност, да ви осигури и гъвкавост при балансирането на оперативните и капиталовите разходи и да защити направените от вас инвестиции.

Свържете с нас, за да ви помогнем бързо и лесно да внедрите най-подходящото за вашите бизнес нужди и цели решение за мониторинг на IT инфраструктура.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване