По-сигурни и надеждни приложения за постигане на по-висока клиентска удовлетвореност!

Удовлетвореност и доверие

Увеличете удовлетвореността и доверието на клиентите и потребителите на приложения.

Устойчивост и сигурност

Повишете устойчивостта и сигурността на приложенията, респективно и на организацията.

Автоматизиране

Позволете на ИТ екипите да автоматизират и обменят приложни данни с увереност.

Интеграция

Интегрирайте с външни системи без компромис в сигурността.

Приложенията

Приложенията използват ИТ ресурсите, за да работят за вас. Те генерират стойност за вашия бизнес, когато обработват данни според логиката, която е ценна за вас:

Когато генерират справки

Когато обработват транзакции

Когато генерират ордери, поръчки, документи за разплащане

image1_api_lirex

Валидирането

Валидирането, че данните, с които работят приложенията,

са в очаквания формат е от ключово значение за:

Повишаване на ефективността им

За гарантиране на стойността на обработените резултати

За повишаване на устойчивостта и сигурността на приложенията, респективно и на организацията.

 

Cloud native

архитектури

В днешно време, особено с все по-широкото навлизане на microservice и cloud native архитектурите, значителна част от необходимите за приложенията данни се обменят с приложни интерфейси (API) по HTTP протокол, независимо дали се обменят с потребителите, между компонентите на едно приложение, или се обменят между различни приложения, които пък често са и собственост на различни организации.

Заплахите пред приложенията днес са се променили драстично в последните 5 години. Традиционните WAF решения не винаги успяват да бъдат ефективни на оптимално ниво. А дори да са, тяхното прилагане и управление изисква прекалено много усилия. Днес са необходими нови методи за предотвратяване на атаките. Такива технология е advanced WAF, комбинираща силата на machine learning и threat intelligence.     

Коректното и адекватно имплементиране на решения за защита и валидиране на обменяните с приложенията данни, както и надграждането на съществуващи решение за публикуване на приложения с такава функционалност, предоставят широк спектър предимства.

Предимства за бизнеса

По-висока надеждност, сигурност и наличност на приложенията

По-висока удовлетвореност на потребителите на приложенията

Възможност за интегриране с външни системи без компромис в сигурността

По-ефективно pay-as-you-go в облака

По-ефективно използване на on-premise ресурсите

poruska_grey_1_lirex
image2_api_lirex

Предимства за ИТ екипите

Видимост за най-използваните части на приложенията

Видимост за най-често използваните потребителски сценарии

Възможност за контрол на модерните, API-базирани платформи за управление на ИТ инфраструктура

По-ефективно документиране на интерфейсите за интегриране и управление

Възможност за сигурно и проследимо автоматизиране на ежедневните дейности с ИТ обкръженията

Може да се възползвате от решение за защита и валидиране на обменяните с приложенията данни във вашата собствена ИТ инфраструктура, като облачно решение или да се възползвате от него като услуга.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване