Защитете корпоративните системи и приложения от неоторизиран достъп

Управлявайте правата за достъп до корпоративната информация с лекота и увереност

Повишете нивата на защита на корпоративните системи като валидираме самоличността на потребителите, които ги достъпват

Подобрете потребителското изживяване чрез Single-Sign-On

poruska_green_2_lirex

Системи за управление на самоличността и достъпа

С нарастването на кражбите на самоличност се увеличава и възможността за неоторизиран достъп до потребителски данни на организацията.

Нарушаването на данни поради неоторизиран достъп е по-вероятно причинено от хакване на слаби пароли, особено когато служителите използват една и съща парола за множество нива на сигурност, отколкото от проблеми със сигурността в някоя от системите, използвани от организацията.

Кражбата на пароли е по-лесна от всякога. Хакерът може да разбие обичайна парола от четири букви и две цифри за по-малко от секунда.

Ето защо стабилният Identity and Access Management (IAM) процес е важна част от всяка стратегия за управление на информационната сигурност. Това е особено важно в случаите, когато бизнесът трябва да защитава личната информация, не само за своята компания, но и тази за клиентите си.

Прочети повече
Identity and Access management
Identity and Access management

Системи за управление на самоличността и достъпа

С нарастването на кражбите на самоличност се увеличава и възможността за неоторизиран достъп до потребителски данни на организацията. Нарушаването на данни поради неоторизиран достъп е по-вероятно причинено от хакване на слаби пароли, особено когато служителите използват една и съща парола за множество нива на сигурност, отколкото от проблеми със сигурността в някоя от системите, използвани от организацията.

Кражбата на пароли е по-лесна от всякога. Хакерът може да разбие обичайна парола от четири букви и две цифри за по-малко от секунда. Ето защо стабилният Identity and Access Management (IAM) процес е важна част от всяка стратегия за управление на информационната сигурност. Това е особено важно в случаите, когато бизнесът трябва да защитава личната информация, не само за своята компания, но и тази за клиентите си.

Системи за управление на самоличността и достъпа

С нарастването на кражбите на самоличност се увеличава и възможността за неоторизиран достъп до потребителски данни на организацията. Нарушаването на данни поради неоторизиран достъп е по-вероятно причинено от хакване на слаби пароли, особено когато служителите използват една и съща парола за множество нива на сигурност, отколкото от проблеми със сигурността в някоя от системите, използвани от организацията.

Кражбата на пароли е по-лесна от всякога. Хакерът може да разбие обичайна парола от четири букви и две цифри за по-малко от секунда. Ето защо стабилният Identity and Access Management (IAM) процес е важна част от всяка стратегия за управление на информационната сигурност. Това е особено важно в случаите, когато бизнесът трябва да защитава личната информация, не само за своята компания, но и тази за клиентите си.

Identity and Access management
Identity and Access management

Системите за управление на самоличността и достъпа добавят допълнителен слой сигурност в мрежата. Мениджърите в компанията могат да контролират кои групи служители имат достъп до кои приложения.

Съвременните IAM системи също така улесняват управлението и автентикацията на потребителите чрез Single-Sign-On (SSO) услуги за достъп до приложения и така помагат да се предотврати неоторизиран достъп до системите, които потребителите не трябва да могат да използват. SSO е решение, което дава на потребителя единен достъп до множество приложения, портали и системи, като се въвежда само едно потребителско име и една парола за едно общо удостоверяване на самоличността.

Двете решения могат да се използват поотделно или заедно, като съвместната им интеграция помага да се създаде една засилена платформа за сигурност.

Ключови ползи от IAM

Как да валидираме самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но в същото време и да облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите?

Управлението на идентичността и достъпа решава следните проблеми:

Твърде много екипи участват в администрирането на потребителите, което води до големи административни разходи.

Наличието на профили, създадени от персонал, който има неоторизирани права за достъп до системата.

Липса на стандартизирани идентификатори, водещи до създаване на множество идентификатори за достъп от един и същи потребител.

Различни политики за идентификация между множество групи.

Лошо дефинирани и документирани системи с липсващи одитни пътеки.

Излишна или невярна информация, която не идентифицира правилно директории и самоличност.

Identity and Access management
poruska_grey_2_lirex
Identity and Access management
poruska_grey_2_lirex

Ключови ползи от IAM

Как да валидираме самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но в същото време и да облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите?

Управлението на идентичността и достъпа решава следните проблеми:

Твърде много екипи участват в администрирането на потребителите, което води до големи административни разходи.

Наличието на профили, създадени от персонал, който има неоторизирани права за достъп до системата.

Липса на стандартизирани идентификатори, водещи до създаване на множество идентификатори за достъп от един и същи потребител.

Различни политики за идентификация между множество групи.

Лошо дефинирани и документирани системи с липсващи одитни пътеки.

Излишна или невярна информация, която не идентифицира правилно директории и самоличност.

Ключови ползи от IAM

Как да валидираме самоличността на потребителите по такъв начин, че да защитим организацията, но в същото време и да облекчим процеса за достъп, така че да не затрудняваме излишно потребителите?

Управлението на идентичността и достъпа решава следните проблеми:

Твърде много екипи участват в администрирането на потребителите, което води до големи административни разходи.

Наличието на профили, създадени от персонал, който има неоторизирани права за достъп до системата.

Липса на стандартизирани идентификатори, водещи до създаване на множество идентификатори за достъп от един и същи потребител.

Различни политики за идентификация между множество групи.

Лошо дефинирани и документирани системи с липсващи одитни пътеки.

Излишна или невярна информация, която не идентифицира правилно директории и самоличност.

Identity and Access management
poruska_grey_2_lirex
Identity and Access management

Как работи IAM?

Системата за управление на самоличността и достъпа (Identity and Access Management) или IAM дефинира и управлява потребителски идентичности и разрешения за достъп. Потребители могат да бъдат клиенти (управление на идентичността на клиентите) и служители (управление на идентичността на служителите).

IAM се отнася до рамката от корпоративни политики, процеси и технологични решения, които поддържат управлението на дигиталната идентификация, удостоверяване и упълномощаване на достъпите до системите на организацията. Той позволява на ИТ екипите да управляват достъпа на потребителите (служители и клиенти) до критична информация, използвайки методи като контрол на достъпа, базиран на роли. С IAM технологиите организациите могат да гарантират, че потребителят е този, за който се представя (удостоверяване) и че потребителите имат достъп само до приложенията и ресурсите, за които имат разрешение да използват (оторизация).

Ефективният IAM процес изисква всяка роля в организацията (включително свързаната с администрацията на системите) да бъде дефинирана от гледна точка на компетентност, правомощия и отговорност, така че да могат да бъдат разпределени подходящите нива на достъп. Въз основа на принципа „трябва да имаш“, това позволява на потребителите да изпълняват специфични задачи като преглед, създаване или модифициране на файлове. Други видове разрешения могат да включват възможността за достъп до данни за персонала, извършване на промени в процесите или други административни системи.

Прочети повече
poruska_white_1_lirex

Single-Sign-On

Single-Sign-On става все по-необходим метод за идентификация и е важен елемент от всяка комплексна стратегия за сигурност. Той позволява на потребителите да се удостоверяват в бизнес ИТ инфраструктурата, без да се налага да влизат поотделно за всяко приложение и всичко това, без да се прави компромис със сигурността.

Опростяването на процеса на влизане опростява работния процес, като добавя ниво на сигурност чрез намаляване на вероятността от грешка. Ако например потребителят обикновено осъществява достъп до четири приложения по време на работна сесия, преминаването през четири рутинни процедури умножава възможността за грешки и отнема време. Колкото повече потребителски имена и пароли един потребител използва толкова е по-голям риска да ги запише на външен носител, много често и хартиен, което е предпоставка за несанкциониран достъп.

Прочети повече
poruska_grey_2_lirex
Identity and Access management

Предимства на SSO идентификацията

Повишава нивата на защита

Тъй като потребителите трябва да запомнят само една парола за множество приложения, е по-вероятно да създадат по-силна (по-трудна за отгатване) парола и е по-малко вероятно да я запишат. Тези практики намаляват риска от кражба на парола.  Отделно може да се добави още едно ниво на защита с техники като двуфакторна автентикация удостоверяване (2FA) и многофакторна автентикация (MFA).

Подобрява потребителското изживяване

Подобреното потребителско изживяване е едно от най-ценните предимства на SSO идентификацията. Тъй като повторните влизания вече не са необходими, клиентите могат да се насладят на съвременно дигитално изживяване, което води до увеличаване лоялността на клиентите и по-високи нива на конверсии.

Намалява рисковете за сигурността на вашите клиенти, доставчици и партньори

Връзките между партньорските компании винаги представляват уязвимости, които SSO може да намали.

При проектиране и имплементация на системите за управление на самоличността и достъпа, си партнираме със световните лидери в областта като комбинираме най-съвременни технологии с нашата експертиза.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване