Възползвайте се от предимствата на облака, без необходимост от тотална промяна, още от сега!

Предимствата, които хибридната инфраструктура ви предоставя

Контрол 

Имате възможност да съхранявате чувствителните за организацията данни при вас.

Гъвкавост 

Можете да се възползвате от допълнителни ресурси в cloud среда тогава, когато са ви необходими. 

Оптимизиране на разходите

Ползвате допълните ресурси само тогава, когато са ви необходими и плащате само толкова, колкото използвате. 

Улеснение

Хибридната инфраструктура може да служи като преход към изцяло cloud среда и по този начин да улесни миграцията.

The limitations of legacy systems

Percentage saying their legacy systems are a significant hindrance in the following areas

 

percentage_hybrid_diagram_lirex
Sourse: Harvard Business Review analytic services survey, February 2017

Независимо дали хибридната инфраструктура е стъпка в преминаването към изцяло облачна инфраструктура или крайната цел за постигане на оптимална работоспособност между собствена и облачна, Lirex ви помага да се справите с всички предизвикателства по пътя.

Предизвикателствата при хибридната инфраструктура се различават от тези при класическия дизайн. Те също така не са и идентични на предизвикателствата в изцяло облачната среда.

Консултантският ни подход, вникването във вашите конкретни цели и обкръжение, в съчетание с дълбоката ни експертиза и технологиите, са нужните предпоставки за успешно ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА свързани с:

 решения и услуги в категорията

Архитектура и дизайн

За да се възползвате максимално от предимствата на хибридната инфраструктура, от ключово значение е архитектурата и дизайна да са насочени към приложенията и услугите.

Управление на достъпа до приложения и данни

Хибридната инфраструктура изисква по-комплексен и цялостен подход за осигуряване на сигурен и регламентиран достъп.

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване