Privileged Access Management (PAM) е в основите на Zero trust политиките

 Улеснена работа с подизпълнители и партньори

С помощта на PAM система, организацията може да предоставя, необходимия достъп на външни специалисти, бързо и в същото време без да се компрометира сигурността.

Повишена сигурност

Оперирайки на принципа за предоставяне на най-ниските необходими права, Privileged Access Management системите защитават както от външни, така и от вътрешни атаки.

Гъвкавост и контрол

PAM системите предоставят възможност за дефиниране на права и достъпи на много конкретно ниво, което е предпоставка за повишени сигурност и бизнес производителност.

Регулации и стандарти

Улеснен процес по покриване на изисквания по регулации и стандарти за сигурност, благодарение на възможностите за мониторинг и репортинг.

Zero-Trust

В хармония със Zero Trust концепцията

Zero trust стратегията за защита намалява значително възможностите за атака върху мрежите на организациите. Тя помага в защитата както срещу обикновен malware, така и в защитата срещу по-напреднали и сложни атаки. Zero trust се основава на принципа „never trust, always verify” (никога не се доверявай, винаги проверявай) и елиминира вече остарялата концепция, че на потребителите в мрежата на организацията може да се има доверие.

Privileged Access Management (PAM) решенията са в основата на Zero Trust политиките за сигурност. Те оперират на принципа на най-ниските права, при които потребителите получават само минималните нива на достъп, необходими за изпълнение на техните работни функции.

Принципът на най-малко права се счита за най-добра практика в областта на киберсигурността и е основна стъпка в защитата на привилегирования достъп до данни и активи с висока стойност. Privileged Access Management системите защитават както от вътрешни, така и от външни атаки и стоят в основата за изграждане на устойчива ИТ сигурност.

Прочети повече
poruska_blue_2_lirex

Ключови ползи и предимства от PAM системите

Гъвкаво предоставяне на права

Едно от изключителните предимства на Privileged Access Management системите е така нареченият „гранулиран достъп“ (granular access), чрез който се дефинират достъпи на много конкретно ниво.

По този начин може да се предоставят права еднократно при поискване (on-demand) или за определен период от време и за извършване на конкретно определени дейности.

Това е изключително полезно при работата с подизпълнители или партньори, защото може да им се предоставя сигурен достъп само до тези части от приложението или системата, които трябва да бъдат достъпени от тях.

poruska_green_2_lirex
pam
povishena-biznes-proizvoditelnost

Повишена бизнес производителност и бързина

Благодарение на предоставените възможности за гъвкавост и контрол над управлението на правата на отделните акаунти и потребители, се увеличава ефективността на ИТ екипите, като значително се намалява времето за изпълнение на ежедневни задачи.

Много често на организациите се налага в кратки срокове да осигурят достъп на външни подизпълнители до корпоративните си системи и приложения, за да изпълни даден проект с цел постигане бизнес целите на организацията.

С помощта на PAM система, вътрешните ИТ екипи могат да предоставят необходимия достъп на външните специалисти бързо и в същото време без да се компрометира сигурността. Така значително се улеснява процеса на работа и се постига необходимата бързина.

Прочети повече

Повишена бизнес производителност и бързина

Благодарение на предоставените възможности за гъвкавост и контрол над управлението на правата на отделните акаунти и потребители, се увеличава ефективността на ИТ екипите, като значително се намалява времето за изпълнение на ежедневни задачи.

Много често на организациите се налага в кратки срокове да осигурят достъп на външни подизпълнители до корпоративните си системи и приложения, за да изпълни даден проект с цел постигане бизнес целите на организацията.

С помощта на PAM система, вътрешните ИТ екипи могат да предоставят необходимия достъп на външните специалисти бързо и в същото време без да се компрометира сигурността. Така значително се улеснява процеса на работа и се постига необходимата бързина.

Прочети повече
povishena-biznes-proizvoditelnost
povishena-biznes-proizvoditelnost

Повишена бизнес производителност и бързина

Благодарение на предоставените възможности за гъвкавост и контрол над управлението на правата на отделните акаунти и потребители, се увеличава ефективността на ИТ екипите, като значително се намалява времето за изпълнение на ежедневни задачи.

Много често на организациите се налага в кратки срокове да осигурят достъп на външни подизпълнители до корпоративните си системи и приложения, за да изпълни даден проект с цел постигане бизнес целите на организацията.

С помощта на PAM система, вътрешните ИТ екипи могат да предоставят необходимия достъп на външните специалисти бързо и в същото време без да се компрометира сигурността. Така значително се улеснява процеса на работа и се постига необходимата бързина.

Подобрена проследимост

Privileged Access Management системите позволяват на организациите да следят в реално време кой е осъществил достъп до всяка една част от тяхната корпоративна ИТ инфраструктура. Нещо повече, системите следят и записват точно какви действия извършва даден потребител в корпоративните системи.

Тази функционалност е изключително полезна за одитиране и проверка дали предоставените права и извършените действия са точно тези, които трябва да бъдат. В допълнение, Privileged Access Management системите, които са базирани на най-новите технологии, могат да подават сигнали, когато потребителите имат нетипично за тях поведение, което би могло да се тълкува като атака.

Улеснен процес по покриване на регулации и стандарти

Много индустрии, като например здравеопазването и финансите, трябва да поддържат високи нива на поверителност и да контролират кой има достъп до чувствителна информация.

Чрез възможностите за мониторинг и репортинг на PAM системите, организациите свеждат до минимум риска при одит и по-лесно доказват спазването на политики и регламенти.

podobrena-prosledmost
poruska_blue_3_lirex

Предизвикателствата, с които PAM се справя

Липса на мониторинг на привилегировани акаунти

Въпреки, че над 70% от пробивите са посредством компрометиране на привилегировани акаунти, всяка втора организация няма пълна видимост над статуса на тези акаунти.

Скорошно проучване установява, че близо 60% от организациите нямат представа колко привилегировани акаунти имат, а над 50% от привилегированите акаунти на организациите никога не се деактивират. Тези забравени акаунти могат да предоставят опасни задни врати за хакерите, включително, в много случаи, бивши служители, които са напуснали компанията, но запазват достъп.

Липсата на мониторинг и проследимост на статуса и активността на привилегированите акаунти крие сериозни рискове за информационната инфраструктура.

Интеграцията на PAM система предоставя пълна проследимост на привилегированите акаунти  и намалява многократно времето необходимо за мониториране и управление на правата за достъп на служители и външни изпълнители. Освен това, деактивирането на достъпа за напускащи служители или при приключване на работата на външни изпълнители, става бързо и лесно.

Прочети повече
   

Предизвикателствата, с които PAM се справя

Липса на мониторинг на привилегировани акаунти

Въпреки, че над 70% от пробивите са посредством компрометиране на привилегировани акаунти, всяка втора организация няма пълна видимост над статуса на тези акаунти.

Скорошно проучване установява, че близо 60% от организациите нямат представа колко привилегировани акаунти имат, а над 50% от привилегированите акаунти на организациите никога не се деактивират. Тези забравени акаунти могат да предоставят опасни задни врати за хакерите, включително, в много случаи, бивши служители, които са напуснали компанията, но запазват достъп.

Липсата на мониторинг и проследимост на статуса и активността на привилегированите акаунти крие сериозни рискове за информационната инфраструктура.

Интеграцията на PAM система предоставя пълна проследимост на привилегированите акаунти  и намалява многократно времето необходимо за мониториране и управление на правата за достъп на служители и външни изпълнители. Освен това, деактивирането на достъпа за напускащи служители или при приключване на работата на външни изпълнители, става бързо и лесно.

Прочети повече
   

Предизвикателствата, с които PAM се справя

Липса на мониторинг на привилегировани акаунти

Въпреки, че над 70% от пробивите са посредством компрометиране на привилегировани акаунти, всяка втора организация няма пълна видимост над статуса на тези акаунти.

Скорошно проучване установява, че близо 60% от организациите нямат представа колко привилегировани акаунти имат, а над 50% от привилегированите акаунти на организациите никога не се деактивират. Тези забравени акаунти могат да предоставят опасни задни врати за хакерите, включително, в много случаи, бивши служители, които са напуснали компанията, но запазват достъп.

Липсата на мониторинг и проследимост на статуса и активността на привилегированите акаунти крие сериозни рискове за информационната инфраструктура.

Интеграцията на PAM система предоставя пълна проследимост на привилегированите акаунти  и намалява многократно времето необходимо за мониториране и управление на правата за достъп на служители и външни изпълнители. Освен това, деактивирането на достъпа за напускащи служители или при приключване на работата на външни изпълнители, става бързо и лесно.   

Предоставяне на твърде много права

Ако контролите за привилегирован достъп са прекалено ограничаващи, те могат да нарушат работния процес на потребителите, възпрепятствайки производителността.

Освен това ролята на служителя често е променлива и може да се развие така, че да натрупа нови отговорности и съответно са му необходими нови права, а старите вече не се използват или не изискват. За да се елиминират евентуални пречки за производителността, традиционна практика е ИТ администраторите да предоставят на крайните потребители широк набор от права.

Това улеснява работния процес, но противоречи на zero trust стратегията и създава изключително много предпоставки за кибер заплахи. Privileged Access Management решава този проблем, като предоставя възможност за дефиниране на права и достъпи за конкретен акаунт – всеки получава точно правата, от които има нужда, без да са нито твърде широки, нито да възпрепятстват работата. Така не се нарушава гладкия работен процес и корпоративните мрежи остават защитени.

Прочети повече

mnogo-prava
akaunti-na-prilojeniq

Липса на информираност относно привилегированите акаунти на приложения и външни системи

Акаунтите на приложенията и външните системи често изпълняват автоматично привилегировани действия за извършване на определи процеси, както и за комуникация с други приложения, услуги, ресурси и т.н. Приложенията и акаунтите за услуги често притежават прекомерни права за привилегирован достъп по подразбиране, което от своя страна е предпоставка за кибер заплахи.

При проектиране и имплементация на системите за управление на привилегирован достъп, си партнираме със световните лидери в областта, като комбинираме най-съвременните технологии с нашата дългогодишна експертиза.

akaunti-na-prilojeniq

Липса на информираност относно привилегированите акаунти на приложения и външни системи

Акаунтите на приложенията и външните системи често изпълняват автоматично привилегировани действия за извършване на определи процеси, както и за комуникация с други приложения, услуги, ресурси и т.н. Приложенията и акаунтите за услуги често притежават прекомерни права за привилегирован достъп по подразбиране, което от своя страна е предпоставка за кибер заплахи.

При проектиране и имплементация на системите за управление на привилегирован достъп, си партнираме със световните лидери в областта, като комбинираме най-съвременните технологии с нашата дългогодишна експертиза.

Липса на информираност относно привилегированите акаунти на приложения и външни системи

Акаунтите на приложенията и външните системи често изпълняват автоматично привилегировани действия за извършване на определи процеси, както и за комуникация с други приложения, услуги, ресурси и т.н. Приложенията и акаунтите за услуги често притежават прекомерни права за привилегирован достъп по подразбиране, което от своя страна е предпоставка за кибер заплахи.

При проектиране и имплементация на системите за управление на привилегирован достъп, си партнираме със световните лидери в областта, като комбинираме най-съвременните технологии с нашата дългогодишна експертиза.

akaunti-na-prilojeniq

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване