Обезпечете защитата и контрола в процесите чрез интегриране на криптографски средства!

Ползите за бизнеса от внедряване на PKI (Public Key Infrastructure)

Сигурност

Повишавате сигурността и доверието на потребителите във вашите е-услуги и приложения.

Оптимизация

Оптимизирате и ускорявате процеса по идентификация.

Подобрение

Подобрявате клиентското изживяване от услугата.

Идентификация

Постигате по-достоверна идентификация, интегритет и защита на данните.

Електронна търговия, онлайн банкиране, смарт-телефони и облачни приложения разчитат на дигитални сертификати, чрез които идентифицират потребителите, свързват устройства, уеб-услуги и бизнес приложения.

PKI (Public Key Infrastructure)

PKI (Public Key Infrastructure) е система, използваща криптографски средства, която управлява дигиталните сертификати, чрез което се постига защита и контрол.

PKI се прилага в значимите за организацията процеси. Самоцелното ползване на PKI и клиентски сертификати, в крайната си форма, когато всеки потребител има сертификат валиден за всички цели, е идентично със ситуацията, в която въобще не се използва PKI и също не се постига доверие в електронните услуги, приложения и документи.

Модерния електронен начин на общуване засяга и формалната кореспонденция, при която идентифицирането на кореспондентите е ключово. Все по-голяма важност има и определянето на достоверността и автора на електронен документ. Например ключов момент при получаването на подписан документ е, не само сертификатът да е технически изправен, а и да е валиден спрямо политиката за ползване, приета от организацията.

Прочети повече

Подобряване на бизнес процесите

Политиката на организацията за ползване на PKI е от изключително значение за подобряване и ускоряване на значимите за бизнеса процеси. При съвместното ѝ изготвяне в нашия екип има експерти по ITIL, ИТ сигурност и юристи.

Техническите ни експерти имат грижата за имплементирането на  по-достоверна идентификация, интегритет и защита на данните. Придобитата ни експертиза и съблюдаването на добрите практики са основополагащи при добавянето на съществуващите приложения и услуги в PKI инфраструктура.

poruska_grey_2_lirex

ИТ Одити

Опита ни в извършването на ИТ одити, одити за сигурност и уязвимости и в изграждането и развитието на центрове за данни (data centers) позволява изготвянето на практически процедури за управление и ползване на PKI, съобразени с вътрешните правила, целите и културата на вашата организация. Точното и конкретно проектиране и имплементиране на PKI решение дава възможност за:

Електронни документи и с правна сила

Ползване на електронни документи и с правна сила. Произхода, валидността и достоверността на документите се обезпечават от PKI.

Обмен и съхранение на чувствителни данни 

Удобно ползване на ИТ услуги, изискващи обмен и съхранение на чувствителни данни. PKI решенията дават възможност за уверяване на потребителя, че достъпва коректна ИТ услуга. Това предпазва например от неволен достъп до тестова среда, вместо продукционна.

Предпазване от атаки от типа MIM (Man In the Middle), scamming, вътрешен phishing.

PKI Сертификати

Гъвкаво и удобно управление на достъпа от страна на потребителите. Издаваните от PKI решението сертификати са със срок на давност и само за определената необходима употреба.

image3_pki_lirex

За PKI решенията си партнираме с производителите nCipher (Thales), Microsoft както и с open source решения. Може да се възползвате от тях както във вашата инфраструктура, така и като предоставена услуга.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване