Повишете ефективността и бързината при справяне с пробиви и събития в сигурността!

Пълна видимост и проследимост

при възникнали заплахи за ИТ сигурността на организация

Идентифициране в реално време

на рискове за сигурността и проактивно отстраняване на заплахите

Съответствие с различни стандарти

лесно отговорете на изисквания, свързани с отчетността и документирането на събития, свързани с информационната сигурност

Защита в дълбочина

Никоя компания не е имунизирана срещу заплахи за сигурността – било то външни или вътрешни такива. Въпреки, че част от атаките биват блокирани от устройства като Firewalls, IDS/IPS, то те не могат да се справят с разпознаването на по-комплексни и таргетирани атаки от страна на хакерите. Необходимо е да бъде прилагана т.нар. защита в дълбочина (Defense in Depth).

Чрез нея, ако дадена атака премине през защитните стени и системи за сигурност, то тя бива разпозната, така че да бъдат предприети необходимите мерки за ограничение на разпространението, щетите и навременно отстраняване.

Тук на помощ идват решения за Управление на информацията и събитията в сигурността (Security Information and Event Management – SIEM). Без помощта на подобни решения е почти невъзможно дадена компания да се справи с нарастващия брой инциденти и атаки в сигурността.

poruska_white_4_lirex
image_1_siem_log_management_lirex

Ползите от SIEM решенията

Идентифицират иначе неоткриваеми заплахи за сигурността

Данните със събития, които се натрупват, могат да достигнат огромни размери. Освен това те се генерират и от отделни източници като всеки от тях по различен начин структурира тези данни.

SIEM решенията не само събират, уеднаквяват и обобщават всички тези данни, а ги анализират и съпоставят, като намират връзки между отделни събития в сигурността.

Странната, нетипична активност в една част от мрежата може да не означава нарушение, но множество странни дейности или релация към други събития със сигурност биха могли. Така могат да бъдат идентифицирани заплахи за сигурността, които иначе биха останали скрити.

Визуализиране на данните

SIEM решенията предоставят възможност за нагледно визуализиране на данните в различни формати и сечения. Това дава възможност на екипите по сигурност да идентифицират тенденции и аномалии, като скокове в трафика например. Тези отчетни табла могат да служат като основен информационен център, определящ подозрителни събития, на които да се обърне особено внимание. 

 

Повишена ефективност и бързина при справяне с пробиви и събития в сигурността

Разбира се, едно от ключовите предимства на SIEM в контекста на киберсигурността е способността му за откриване на заплахи за сигурността в реално време и навременно алармиране.

SIEM решенията значително повишават ефективността при обработка на инциденти, което от своя страна спестява време и ресурси. По-ефективното обработване на инциденти в крайна сметка ускорява ограничаването им, като по този начин намалява размера на щетите, които причиняват нарушенията на сигурността.

 Опростена отчетност за съответствие с различни стандарти

SIEM решенията намират приложение не само в оперативен план и реакция в реално време, но също така и при анализи за минали периоди, целящи доказване съответствие с определени изисквания към различни стандарти.

Прочети повече
 

poruska_blue_2_lirex

Ползите от SIEM решенията

Идентифицират иначе неоткриваеми заплахи за сигурността

Данните със събития, които се натрупват могат да достигнат огромни размери. Отделните източници на данни за събития в сигурността произвеждат тонове данни, всеки от тях по различен начин.

SIEM решенията не само събират, уеднаквяват и обобщават тези данни, а ги анализират и съпоставят, като намират връзки между отделни събития в сигурността. Странната активност в една част от мрежата може да не означава нарушение, но множество странни дейности със сигурност биха могли.

Така могат да бъдат идентифицирани заплахи за сигурността, които иначе биха останали скрити.

Визуализиране на данните

SIEM решенията предоставят възможност за нагледно визуализиране на данните в различни формати и сечения. Това дава възможност на екипите по сигурност да идентифицират тенденции и аномалии, като скокове в трафика например. Тези отчетни табла могат да служат като основен информационен център, определящ подозрителни събития, на които да се обърне особено внимание. 

 

Повишена ефективност и бързина при справяне с пробиви и събития в сигурността

Разбира се, едно от ключовите предимства на SIEM в контекста на киберсигурността е способността му за откриване на заплахи за сигурността в реално време и навременно алармиране.

SIEM решенията значително повишават ефективността при обработка на инциденти, което от своя страна спестява време и ресурси. По-ефективното обработване на инциденти в крайна сметка ускорява ограничаването на им, като по този начин намалява размера на щетите, които причиняват нарушенията на сигурността.

 Опростена отчетност за съответствие с различни стандарти

SIEM решенията намират приложение не само в оперативен план и реакция в реално време, но също така и при анализи за минали периоди, целящи доказване съответствие с определени изисквания към различни стандарти.

Прочети повече
 

poruska_blue_2_lirex

Ползите от SIEM решенията

Идентифицират иначе неоткриваеми заплахи за сигурността

Данните със събития, които се натрупват могат да достигнат огромни размери. Отделните източници на данни за събития в сигурността произвеждат тонове данни, всеки от тях по различен начин.

SIEM решенията не само събират, уеднаквяват и обобщават тези данни, а ги анализират и съпоставят, като намират връзки между отделни събития в сигурността. Странната активност в една част от мрежата може да не означава нарушение, но множество странни дейности със сигурност биха могли.

Така могат да бъдат идентифицирани заплахи за сигурността, които иначе биха останали скрити.

Визуализиране на данните

SIEM решенията предоставят възможност за нагледно визуализиране на данните в различни формати и сечения. Това дава възможност на екипите по сигурност да идентифицират тенденции и аномалии, като скокове в трафика например. Тези отчетни табла могат да служат като основен информационен център, определящ подозрителни събития, на които да се обърне особено внимание. 

 

Повишена ефективност и бързина при справяне с пробиви и събития в сигурността

Разбира се, едно от ключовите предимства на SIEM в контекста на киберсигурността е способността му за откриване на заплахи за сигурността в реално време и навременно алармиране.

SIEM решенията значително повишават ефективността при обработка на инциденти, което от своя страна спестява време и ресурси. По-ефективното обработване на инциденти в крайна сметка ускорява ограничаването на им, като по този начин намалява размера на щетите, които причиняват нарушенията на сигурността.

 Опростена отчетност за съответствие с различни стандарти

SIEM решенията намират приложение не само в оперативен план и реакция в реално време, но също така и при анализи за минали периоди, целящи доказване съответствие с определени изисквания към различни стандарти.

Прочети повече
 

poruska_blue_2_lirex

Какво представляват SIEM решенията

SIEM решенията събират в реално време данни от събития (events) в сигурността,  от мрежови устройства, сървъри, контролери на домейни и др. източници на данни. След което, нормализират, обобщават и най-важното анализират тези данни в реално време, за да откриват заплахи по-ефективно и бързо. Също така съхраняват информация и  дават възможност на организациите да разследват различни събития и инциденти, които са се случили.

 

В основата си SIEM е система за агрегиране на данни, търсене и отчитане. SIEM събира огромни количества данни от цялата ви мрежова среда, консолидира ги и ги анализира, като прави тези данни достъпни, така че на база на анализа да могат да се предприемат действия.

С данните, категоризирани и изложени на една ръка разстояние, можете да изследвате нарушения на сигурността на данните с толкова подробности, колкото е необходимо. Разбира се, след като компилирате тези данни, трябва да ги съхраните някъде сигурно.

SIEM решенията могат да ви помогнат да съхранявате нормализираните данни, да ги организирате и лесно да ги извличате, ако е необходимо.

Прочети повече
image_3_siem_log_management_lirex
image_4_siem_log_management_lirex

Какво трябва да се предвиди при избор на  SIEM

Три са основните определящи фактора, за внедряването на SIEM решения.

Това са:

Оперативни дейности (Operations)

Сигурност

Съответствие с различни стандарти

За всяка една организация тези причини биха имали различна тежест, в зависимост от типа на организацията, нейните нужди и изисквания, както и различни фактори, които могат да влияят на бизнес процесите в нея. При избор на най-подходящото SIEM решение е от изключителна важност да се вземат предвид тези причини с тяхната тежест  и важност за организацията.

poruska_blue_3_lirex
image_4_siem_log_management_lirex

Какво трябва да се предвиди при избор на  SIEM

Три са основните определящи фактора,  за внедряването на SIEM решения.

Това са:

Оперативни дейности (Operations)

Сигурност

Съответствие с различни стандарти

За всяка една организация тези причини биха имали различна тежест, в зависимост от типа на организацията, нейните нужди и изисквания, както и различни фактори, които могат да влияят на бизнес процесите в нея. При избор на най-подходящото SIEM решение е от изключителна важност да се вземат предвид тези причини с тяхната тежест  и важност за организацията.

poruska_blue_3_lirex

Какво трябва да се предвиди при избор на  SIEM

Три са основните определящи фактора,  за внедряването на SIEM решения.

Това са:

Оперативни дейности (Operations)

Сигурност

Съответствие с различни стандарти

За всяка една организация тези причини биха имали различна тежест, в зависимост от типа на организацията, нейните нужди и изисквания, както и различни фактори, които могат да влияят на бизнес процесите в нея. При избор на най-подходящото SIEM решение е от изключителна важност да се вземат предвид тези причини с тяхната тежест  и важност за организацията.

poruska_blue_3_lirex
image_4_siem_log_management_lirex

Най-подходящото за вас решение

Решенията за Управление на информацията и събитията в сигурността (SIEM), които предлагаме са изцяло съобразени с индивидуалните нужди и цели на нашите клиенти. Нашите експерти отделят време, за да опознаят вашия бизнес, за да ви предложат най-подходящото решение.

Може да се възползвате от решение за Управление на информацията и събитията в сигурността във вашата собствена ИТ инфраструктура, като облачно решение или да се възползвате от него като услуга.

image_5_siem_log_management_lirex

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване