Осигурете си бързи, гъвкави и надеждни услуги с мрежова инфраструктура

Нашите конкурентни предимства

Консултантски подход

Експертите на LIREX ще ви помогнат при идентифициране на най-подходящото за вас решение и ще работят съвместно с вас във всички фази от идеята до финализирането.

Индивидуално отношение

LIREX ще ви предложи мрежова система, съобразена изцяло с индивидуалните нужди и цели на вашата организация.

Дългогодишна експертиза

Дългогодишна експертиза и партньорски отношения със световните лидери в областта.

image_1_network_infrastr_lirex

Новите изисквания към мрежовата инфраструктура

Изискванията и потребностите към мрежовата архитектура в организациите се увеличава с широко навлизащата дигитализация на бизнес процесите. Мрежата трябва да предоставя бързи,  гъвкави и надеждни услуги. Навлизането на софтуерно дефинирани мрежи (Software Defined Networks, SD WAN и SD Access) допринася за лесното и унифицирано управление и намалени разходи поради по-ефективното използване на ресурси.

Традиционната мрежа с ясно определени граници между LAN, SD-WAN, Wifi, контрол на достъпа и видимост се видоизменя и това трябва да се вземе предвид при дизайн на всяка новоизградена или осъвременена мрежа.

Фокусът се измества от портове и скорост към мобилност на потребителите, консистенция, проследяемост на защитата от край до край, способност на потребителите автоматично да регистрират своите устройства в мрежата. И всичко това, като през цялото време гарантирате, че сигурността остава непокътната.

poruska_white_4_lirex

Нашият подход

За да бъде изградена една добре работеща и сигурна мрежова инфраструктура, тя първо трябва да бъде правилно проектирана.

За постигане на така наречената synchronized security, всички мрежови приложения трябва да бъдат в предвидените за целта мрежови зони.

Също така, не трябва да се пропуска фактът, че за постигане на гъвкавост и функционалност при имплементиране на сървърна виртуализация е от изключително значение мрежовата инфраструктура да бъде предвидена спрямо особеностите и изискванията на hypervisor-ите.

Ние в LIREX напълно се съобразяваме както с настоящите нужди на нашите клиенти, така и с бъдещите им планове за развитие, за да им осигурим възможности за лесно надграждане и развитие.

image_2_network_infrastr_lirex

За да бъде изградена една добре работеща и сигурна мрежова инфраструктура, тя първо трябва да бъде правилно проектирана.

За постигане на така наречената synchronized security, всички мрежови приложения трябва да бъдат в предвидените за целта мрежови зони.

Също така, не трябва да се пропуска фактът, че за постигане на гъвкавост и функционалност при имплементиране на сървърна виртуализация е от изключително значение мрежовата инфраструктура да бъде предвидена спрямо особеностите и изискванията на hypervisor-ите.

Ние в LIREX напълно се съобразяваме както с настоящите нужди на нашите клиенти, така и с бъдещите им планове за развитие, за да им осигурим възможности за лесно надграждане и развитие.

image_2_network_infrastr_lirex
image_2_network_infrastr_lirex

За да бъде изградена една добре работеща и сигурна мрежова инфраструктура, тя първо трябва да бъде правилно проектирана.

За постигане на така наречената synchronized security, всички мрежови приложения трябва да бъдат в предвидените за целта мрежови зони.

Също така, не трябва да се пропуска фактът, че за постигане на гъвкавост и функционалност при имплементиране на сървърна виртуализация е от изключително значение мрежовата инфраструктура да бъде предвидена спрямо особеностите и изискванията на hypervisor-ите.

Ние в LIREX напълно се съобразяваме както с настоящите нужди на нашите клиенти, така и с бъдещите им планове за развитие, за да им осигурим възможности за лесно надграждане и развитие.

image_3_network_infrastr_lirex

Системите, които изграждаме:

Гъвкави и според специфичните нужди на всяка организация

Сигурни и надеждни

Резервирани, осигуряващи непрекъсваемост на бизнес процесите

Съобразени с тенденциите и развитието на технологиите

Мрежовата инфраструктура е ключов компонент на всяка една организация. Правилно изградена, тя осигурява свързаност на цялото оборудване и се грижи за гладкото протичане на всички бизнес процеси и ИТ услуги в организацията. Необходимостта от богат опит и експертиза е от ключово значение при проектирането и изграждането на мрежова инфраструктура.

poruska_white_4_lirex

Нашата експертиза

LIREX има дългогодишен опит в областта. През 1996г. става първият партньор на Cisco Systems за България – доказателство за опит, професионализъм и натрупани знания.

През годините сме проектирали, внедрили и поддържаме множество решения в областта на мрежовата инфраструктура, включващи безжични технологии, гласови комуникации, решения за маршрутизиране и комутиране, решения за пренос на данни между дискови масиви и системи за защита на информационната сигурност.

Използваме технологии като VPN и MPLS за мрежови, инфраструктурни и комуникационни решения за обмен на глас и данни, които предлагаме на организации с териториално отдалечени офиси и структурни звена.

Участвали сме в множество проекти, включително сме проектирали и изградили WAN мрежата на Министерство на финансите, която се състои от над 300 обекта на територията на страната и националната комуникационна инфраструктура за ДАИТС (ЕСМИС), която осигурява гръбнака на националната мрежа на държавната администрация.

Прочети повече

За изграждането на мрежова инфраструктура използваме най-съвременни технологии на доказани световни лидери като: Cisco, Aruba, HP, Microsoft, Check Point.

Предлагаме поддръжка и обслужване, отговарящи на световните стандарти, формирайки едно завършено решение.

Нашите решения гарантират сигурна мрежа, която отговаря на вашите настоящи и бъдещи нужди!

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване