Осигурете си конкурентно предимство с качествена Helpdesk поддръжка от LIREX.

Чрез денонощна Helpdesk поддръжка си осигурявате пълна техническа обезпеченост и се концентрирате върху бизнес целите си.

Оптимизирайте разходите

Вместо да правите големи инвестиции, с нашата услуга се възползвайте от предимствата на гъвкавия ценови модел – плащайте точно толкова, колкото сте използвали.

Постигнете бизнес устойчивост

Подсигурете непрекъсваемост на бизнеса си, като осигурите 24/7 Helpdesk поддръжка. Експертната помощ и наличната физическа поддръжка гарантират, че вашият бизнес може да работи без непланирани прекъсвания.

Обезпечете използваните IT ресурси

Осигурете сигурност и поддръжка на ресурсите, които се използват във вашата организация. Така вашите служители ще се фокусират върху основните си задачи.

Увеличете продуктивността

Дайте възможност на своите служители да изпълняват дейностите си без затруднения и допълнителни проблеми. Helpdesk поддръжката позволява те да вършат работата си по-бързо и с по-голяма лекота.

Предимства

Качествената Helpdesk поддръжка от LIREX осигурява следните предимства:

Управление и подобряване на ИТ средата, гарантирано с точни и ясни срокове.

Предотвратяване на технически сривове, които могат да бъдат пречка за нормалния работен процес.

Осигуряване на бърза реакция, както при ежедневни Helpdesk проблеми, така и при инциденти и аварии в ИТ инфраструктурата.

Прилагане на ефективни решения при специфични казуси и проблеми, благодарение на опита ни в работата с различни типове компании.

poruska_blue_3_lirex

С LIREX получавате пълен набор услуги за качествена Helpdesk поддръжка и бърза реакция при инциденти.

Поддръжка на техника

Осигурете компетентна поддръжка на офис оборудване, като компютри, телефони, принтери, таблети, проектори, видео-конферентно оборудване, телекомуникационно оборудване и други видове устройства, чрез следните услуги:

Инсталация, конфигурация и актуализация на софтуер

Logical IMAC

Защита от вируси (инсталиране на антивирусни програми и Security Patching)

Управление на лицензите

Управление на пароли и права за достъп

Управление на инциденти и проблеми

Осигурете устойчивост и непрекъсваемост на бизнес процесите.

Експресна реакция при критични ситуации, породени от софтуерен или хардуерен проблем.

Откриване на инциденти, разследване, диагностициране и отстраняване на проблеми в инфраструктурата, в рамките на предварително фиксирано време за реакция.

Откриване и отстраняване на причината за повтарящи се инциденти.

Техническа поддръжка за потребителите, без значение дали работят от офиса или отдалечено.

image_2_help_desk_lirex
poruska_green_2_lirex
image_3_help_desk_lirex

Стандартизирано изпълнение на дейностите

Документиране на процедурите и процесите за обслужване на ИТ в съответствие с всички утвърдени стандарти в ИТ сферата

Видимост над ИТ средата, дейностите и тенденциите

Отчетност на извършената работа по поддръжка на ИТ средата, включваща месечен отчет за извършените дейности и спазването на параметрите за обслужване, статистика за типовете заявки и инциденти, най-често срещани проблеми, както и препоръки за превантивни действия и подобряване на IT средата.

Стандартизирано изпълнение на дейностите

Документиране на процедурите и процесите за обслужване на ИТ в съответствие с всички утвърдени стандарти в ИТ сферата

Видимост над ИТ средата, дейностите и тенденциите

Отчетност на извършената работа по поддръжка на ИТ средата, включваща месечен отчет за извършените дейности и спазването на параметрите за обслужване, статистика за типовете заявки и инциденти, най-често срещани проблеми, както и препоръки за превантивни действия и подобряване на IT средата.

image_3_help_desk_lirex
image_3_help_desk_lirex

Стандартизирано изпълнение на дейностите

Документиране на процедурите и процесите за обслужване на ИТ в съответствие с всички утвърдени стандарти в ИТ сферата

Видимост над ИТ средата, дейностите и тенденциите

Отчетност на извършената работа по поддръжка на ИТ средата, включваща месечен отчет за извършените дейности и спазването на параметрите за обслужване, статистика за типовете заявки и инциденти, най-често срещани проблеми, както и препоръки за превантивни действия и подобряване на IT средата.

С Helpdesk поддръжка от LIREX си осигурявате достъп до богат каталог от  допълнителни услуги:

Управление / Мониториране на процеса за налагане на базови правила за информационна сигурност.

Осигуряване на специалист на място в офиса на клиента (on-site), който да покрива нуждата от физическа поддръжка

Защита на крайните устройства от вируси и зловреден код като услуга

Backup-as-a-Service

Desktop-as-a-Service

Предоставяне на услуги от типа Ad-hoc/ Request for Work (RFW) – гъвкави възможности за осигуряване на дейности, които не са част от стандартната услуга.

poruska_blue_2_lirex
image_4_help_desk_lirex

Използвайки услугите на LIREX за качествена Helpdesk поддръжка, вашият бизнес извлича максимума от наличните ИТ ресурси.

Осигурява се поддръжката на техника и услуги, както и редовните актуализации на операционните системи във вашата ИТ инфраструктура.

В допълнение подобрявате сигурността на своите системи чрез експертна поддръжка и навременна реакция, като по този начин подобрявате работния процес в организацията.

И не на последно място, получавате лично отношение от нашите специалисти, които отделят време, за да се запознаят с конкретния казус.

Спестете време и ресурси с Helpdesk услугите на LIREX. Гъвкавият ценови модел дава възможност да плащате точно толкова, колкото сте използвали, в зависимост от вашите персонални бизнес нужди.

Свържете се с нас за персонализирано предложение!

Направете запитване