Интелигентни решения за видеонаблюдение

Предимства на решенията за видеонаблюдение, разработени от LIREX:

Интелигентни функционалности, с възможност за сигнализация при идентифициране на нарушения, като засичане на оставен обект, струпване на хора и др.

Интеграция с IT среда и други системи за сигурност за повишаване на ефективността.

Централизирано управление и достъп през мобилни устройства

Решенията за видеонаблюдение от LIREX ви гарантират сигурност, превенция и наблюдение за целите на физическа сигурност.

Системи за видеонаблюдение

IP-базирани решения за видеонаблюдение

IP-базираните решения за видеонаблюдение предоставят на организациите високо ниво на сигурност, паралелно с лесен начин за наблюдение в реално време.

Възможността за автоматични известявания и моментална намеса в случай на нарушения, пожар, бедствия и др. е от изключително значение както при наблюдението на обекти, така и при наблюдението на градска среда.

Решенията за видеонаблюдение спомагат и за намаляване на субективния фактор при интерпретиране на видеоинформацията, като в допълнение способстват за повишаване ефективността на служителите по сигурност.

poruska_green_2_lirex

Интелигентните функции на системите за видеонаблюдение

Интелигентните функции в системите за видеонаблюдение позволяват да се осигури изпращане на по-точна информация за регистрирани аномалии към отговорните лица.

Това позволява те да виждат важните събития, случващи се в полезрението на камерите.

В допълнение, интегрирането на интелигентните функции в мрежовите камери създава гъвкава система за видеонаблюдение, която не се нуждае от голям сървърен капацитет за обработка.

Защо са нужни интелигентните функции?

Системите за видеонаблюдение генерират огромно количество от видео информация. С помощта на интелигентните функции на системите за видеонаблюдение не се налага ръчно пресяване на голям обем от данни, което значително намалява риска от пропускане на инцидент.

Интелигентните функции драстично намаляват натоварването на персонала. Видео анализите дават възможност на оператора да използва системата за наблюдение проактивно, получавайки ранни предупреждения за ситуации, които биха могли да бъдат потенциални рискове. Видео анализите също могат да се използват и за целите на бизнеса, например за анализ поведението на клиентите.

Системи за видеонаблюдение
Системи за видеонаблюдение

Интелигентните функции на системите за видеонаблюдение

Интелигентните функции в системите за видеонаблюдение намаляват информацията, изпращана към отговорните лица. Това позволява те да виждат важните събития, случващи се в полезрението на камерите.

Интегрирането на интелигентните функции в мрежовите камери създава гъвкава система за видеонаблюдение, която не се нуждае от голям сървърен капацитет за обработка.

Защо са нужни интелигентните функции?

Системите за видеонаблюдение генерират огромно количество от видео информация. По-голямата част от тази информация не се преглежда/проверява, поради липса на време и ресурс. В резултат на това, се изпускат инциденти и не се забелязва подозрително държание, което води до съкратено време за реакция.

Интелигентните функции драстично намаляват натоварването на персонала. Видео анализите дават възможност на оператора да използва системата за наблюдение проактивно, получавайки ранни предупреждения за ситуации, които биха могли да бъдат потенциални рискове. Видео анализите също могат да се използват и за целите на бизнеса, например за анализ поведението на клиентите.

Интелигентните функции на системите за видеонаблюдение

Интелигентните функции в системите за видеонаблюдение намаляват информацията, изпращана към отговорните лица. Това позволява те да виждат важните събития, случващи се в полезрението на камерите.

Интегрирането на интелигентните функции в мрежовите камери създава гъвкава система за видеонаблюдение, която не се нуждае от голям сървърен капацитет за обработка.

Защо са нужни интелигентните функции?

Системите за видеонаблюдение генерират огромно количество от видео информация. По-голямата част от тази информация не се преглежда/проверява, поради липса на време и ресурс. В резултат на това, се изпускат инциденти и не се забелязва подозрително държание, което води до съкратено време за реакция.

Интелигентните функции драстично намаляват натоварването на персонала. Видео анализите дават възможност на оператора да използва системата за наблюдение проактивно, получавайки ранни предупреждения за ситуации, които биха могли да бъдат потенциални рискове. Видео анализите също могат да се използват и за целите на бизнеса, например за анализ поведението на клиентите.

Системи за видеонаблюдение
Решения за видеонаблюдение

Кои са интелигентните функции на системите за видеонаблюдение

Детекция за движение (Area protection) – позволява засичането на движение в определена зона от полезрението на камерата;

Детекция за вмешателство (Intrusion detection) –позволява засичане на вмешателство във фокуса или полезрението на камерата;

Аудио детекция (Audio detection) – позволява засичане на повишен фонов шум, липса на фонов шум и подозрителни звуци като крясък/изстрел/чупене на стъкло;

Пресичане на линия (Perimeter protection) – позволява засичане на преминаване на човек или автомобил през виртуална линия;

Изоставени/Липсващи обекти (Object detection) – позволява засичането на изоставени или липсващи предмети за повече от определен период от време;

Детекция на лице (Face Detection) – позволява засичане на лице при навлизането му в полезрението на камерата;

Преброяване на хора (People counting) – позволява да се преброяват влизащите и/или излизащите обекти от дадена зона;

Още интелигентни функции на системите за видеонаблюдение

Горещи точки (Heat Map) – визуализация на зони с най-силен интерес, трафик/ задържане на определени места;

Лицево разпознаване (Face recognition) – позволява да се разпознават лица и да се сверяват с определен списък (издирвани лица, лица от оперативен интерес, подозрителни и др.);

Разпознаване на регистрационни номера (LPR) – позволява да се разпознават регистрационните номера на превозните средства и да се сверяват с определен списък;

Автоматично проследяване на обекти (Autotracking) – позволява автоматично да се следят движещи се обекти посредством моторизирани камери;

Струпване на хора (Crowding) – позволява автоматично засичане при струпване на хора в полезрението на камерата;

Мотаене (Loitering) – позволява автоматично засичане на човек, движещ се в една и съща зона с престой, по-голям от определения;

Решения за видеонаблюдение
Решения за видеонаблюдение

Още интелигентните функции на системите за видеонаблюдение

Горещи точки (Heat Map) – визуализация на зони с най-силен интерес, трафик/ задържане на определени места;

Лицево разпознаване (Face recognition) – позволява да се разпознават лица и да се сверяват с определен списък (издирвани лица, лица от оперативен интерес, подозрителни и др.);

Разпознаване на регистрационни номера (LPR) – позволява да се разпознават регистрационните номера на превозните средства и да се сверяват с определен списък;

Автоматично проследяване на обекти (Autotracking) – позволява автоматично да се следят движещи се обекти посредством моторизирани камери;

Струпване на хора (Crowding) – позволява автоматично засичане при струпване на хора в полезрението на камерата;

Мотаене (Loitering) – позволява автоматично засичане на човек, движещ се в една и съща зона с престой, по-голям от определения;

Още интелигентните функции на системите за видеонаблюдение

Горещи точки (Heat Map) – визуализация на зони с най-силен интерес, трафик/ задържане на определени места;

Лицево разпознаване (Face recognition) – позволява да се разпознават лица и да се сверяват с определен списък (издирвани лица, лица от оперативен интерес, подозрителни и др.);

Разпознаване на регистрационни номера (LPR) – позволява да се разпознават регистрационните номера на превозните средства и да се сверяват с определен списък;

Автоматично проследяване на обекти (Autotracking) – позволява автоматично да се следят движещи се обекти посредством моторизирани камери;

Струпване на хора (Crowding) – позволява автоматично засичане при струпване на хора в полезрението на камерата;

Мотаене (Loitering) – позволява автоматично засичане на човек, движещ се в една и съща зона с престой, по-голям от определения;

Решения за видеонаблюдение
Системи за видеонаблюдение

За къде са подходящи решенията за видеонаблюдение?

Наблюдения на обекти

Системите са високо надеждни и лесно съвместими с вашия бизнес и информационна система. Подобни решения могат да бъдат имплементирани в организации от всякакъв вид: индустриални обекти, магазини, офис сгради и др. Могат да бъдат интегрирани с други системи за физическа сигурност, като контрол на достъпа и периметрова охрана.

Наблюдение на градска среда

Посредством изграждането на система за видеонаблюдение с интегрирани видео аналитични способности, сигурността в градската среда значително се увеличава. Системата предоставя активна превенция от престъпно поведение, наблюдение и управление на трафика и светофарни уредби, автоматично разпознаване на нарушения като преминаване с превишена скорост, преминаване на червен светофар, неправилно паркиране и други. Системите за видеонаблюдение и сигурна градска среда могат да бъдат интегрирани със  системи за мониторинг на параметрите на околната среда, гласово оповестяване, ранно предупреждение и управление на кризисни ситуации.

За планиране и изграждане на решенията за видеонаблюдение си партнираме със световните лидери Genetec и Intellicene, като вземаме предвид специфичните нужди и особености на всеки обект.

Нашите решения гарантират сигурност, която отговаря на вашите настоящи и бъдещи нужди! Ние ще ви помогнем да изберете най-подходящото решение за вашия бизнес!

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване