Интелигентни решения за периметрова охрана

Предимствата на решенията за периметрова охрана, предоставяни от Лирекс.

Съвременни методи за детекция

Съчетавайки различни варианти за детекция по оградата, под земята и цифрови микровълнови комплекти, можете да осигурите охраната на всяка една част от периметъра.

Съответстващи и икономически оправдани решения

Нашите експерти ще ви помогнат при избора на най-подходящото решение, отговарящо на изискванията на обекта и нивото на сигурност.

Партньор на водещи доставчици

LIREX си партнира със световните лидери в областта Southwest Microwave и Magal Security Systems.

Системa за периметрова охрана

Системи за периметрова охрана

При охрана на обектите, изникват две различни предизвикателства – Избора на добра сензорна технология, удовлетворяваща изискванията на обекта и осигуряването на съответстващи и икономически оправдани решения, когато характеристиките на обекта или нивото на сигурност изискват използването на различни сензорни технологии на детекция.

Системите за периметрова охрана са надежден и ефективен начин за предотвратяване на неоторизиран достъп до охранявани площи. Също така спомагат и за намаляване на риска от вандализъм, кражби или вреди. Тези системи са предназначени за инсталация във външни условия. Особено подходящи са при осигуряване на сигурност на обекти, разположени на големи територии.

Решенията включват разнообразни системи за детекция – включително за инсталация по огради, за поставяне под земята, с цифрови микровълнови комплекти, базирани на единна комуникационна платформа, която позволява охраната на всяка една част от периметъра, чрез оптималната сензорна технология за дадената позиция.

Повишена ефективност и премахване на субективния фактор

Системите за периметрова охрана намаляват субективния фактор и повишават ефективността на служителите по сигурността. Посредством инсталацията на множество датчици по периметъра на обекта, се елиминира необходимостта от обход от персонала по сигурността.

Целият процес по мониторинг и следене срещу неправомерно проникване може да бъде извършван от едно място – от центъра за мониторинг, където цялата система може да бъде наблюдавана. Системата автоматично вдига аларми в случай на опит за неоторизиран достъп, преминаване, прескачане и т.н, като мястото се локализира с точност до 3 метра.

Системa за периметрова охрана
Системa за периметрова охрана

За какви обекти са подходящи решенията за периметрова охрана?

Системите за периметрова охрана могат да бъдат изградени в различни обекти като:

Правителствени и индустриални съоръжения от различен тип, разположени на големи територии

Военни бази

Електроцентрали

Летища

Пристанища

Заводи

Всички те могат значително да повишат своята сигурност и да подобрят ефективността на персонала, отговорен по сигурността, благодарение на системите за периметрова охрана.

Гъвкавост, мащабируемост и интеграция

Системите се проектират от нашите специалисти въз основа на параметрите на конкретния обект, така че решението да отговаря на охранителните цели и бюджет на съответната организация. Системите за периметрова охрана позволяват лесно надграждане и разширяване. Има възможност да бъдат и интегрирани със системи за видеонаблюдение, така че да бъде повишена цялостната сигурност на охранявания обект.

За изграждане на решенията за периметрова охрана си партнираме със световните лидери Southwest Microwave и Magal Security Systems.

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване