Колко сигурни сте в оптималната работа на вашите ИТ системи и услуги?

Проверете на практика дали те отговарят на вашите бизнес планове!

Оптимизирайте процесите по ИТ управление съгласно добрите практики.

Повишете ефективността на работата на вашите ИТ системи и услуги.

Подсигурете непрекъсваемост на бизнес процесите си, като повишите надеждността на ИТ системите и услугите си.

ИТ одит

Какво представлява ИТ одитът

ИТ одитът предоставя цялостен поглед на настоящото състояние на вашата ИТ инфраструктура. Той се фокусира не само върху технологията, но също анализира и вашите ИТ услуги, както и дали те отговарят на вашите бизнес планове. ИТ одитът обхваща и анализ на съществуващите политики и оперативни дейности. ИТ одитът подчертава възможности за развитие и подобрение, както и рискове, на които да се обърне внимание.

Нашият екип от консултанти познава отлично най-добрите практики в бранша. Те ще изготвят изчерпателен доклад, който включва пълен преглед на вашите:

Сървъри и настолни компютри

Мрежа и сигурност

Приложения и лицензиране

Хостинг и достъп до Интернет

Архивиране и възстановяване при аварии

Телефония

ИТ екип и взаимодействие с останалите отдели

Доставчици на услуги и разходи

Доклад от одита

Докладът от одита ще обхване пропуските и ще подчертае всички области, където е необходимо допълнително внимание, включително и възможности за консолидиране, рационализиране и спестяване на разходи. В същото време, анализът ще разкрие начини за подобряване на производителността, продуктивността и ефективността във вашия бизнес.

poruska_white_1_lirex
image_2_it_oditi_lirex

Ние разбираме, че най-вероятно сте забързани в ежедневното управление на вашия бизнес. Също така осъзнаваме, че ИТ средата често не получава фокуса, от който се нуждае, за да гарантира, че продължава да отговаря оптимално на вашите изисквания. При осъществяване на ИТ одити, нашите експерти се придържат към най-добрите практики в бранша.

С LIREX получавате не просто ИТ одит. Нашите експерти ще ви помогнат при избора на най-подходящата стратегия за развитие на вашата ИТ инфраструктура.

Свържете с нас, за да ви помогнем бързо и лесно да получите цялостен преглед на вашата ИТ инфраструктура, препоръки за подобрения и развитие.

 

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване