Намалете разходите като оптимизирате управлението и инвентаризация на активи!

Усъвършенствайте процеса по управление и инвентаризация на активи, като

Повишете контрола и отговорността върху активите.

Автоматизирате процеса по преброяване.

Повишите качеството чрез по-ефективна обработка на получената информация.

 

Намалете разходите като оптимизирате управлението и инвентаризация на активи!

Усъвършенствайте процеса по управление и инвентаризация на активи, като

Повишете контрола и отговорността върху активите.

Автоматизирате процеса по преброяване.

Повишите качеството чрез по-ефективна обработка на получената информация.

 

Намалете разходите като оптимизирате управлението и инвентаризация на активи!

Усъвършенствайте процеса по управление и инвентаризация на активи, като

Повишете контрола и отговорността върху активите.

Автоматизирате процеса по преброяване.

Повишите качеството чрез по-ефективна обработка на получената информация.

Удобно и ефективно управлявайте активите

Имате доста компютри, телефони, принтери и други активи, които ви се налага периодично да инвентаризирате и управлявате.

Изразходвате огромен ресурс от време и средства за организацията на този процес. Често се допускат грешки, които водят до усложнения. Това е действителността в много организации, но не във всички!

Организациите, които са модернизирали управлението на активи и тяхната инвентаризация са постигнали оптимизация на разходите. Процесът вече е високо ефективен и иновативен.

управление и инвентаризация на активи
poruska_blue_1_lirex

Ключови ползи от дигитализирания процес

Намалени разходи

Оптимизирани управление и проследяване на активи

Намалена необходимост от експертен персонал в процеса

Намалени липсващи активи и повишена персонална отговорност на служителите

Повишена ефективност на инвестициите за нови оборудване и инвентар

Предвидимост на разходите за наличните оборудване и инвентар

Увеличена продуктивност

Оптимизиране на целия процес по управление на активите, включително

Оптимизиране на времето, необходимо за инвентаризация

Улеснена работа и достъп до системата

Минимизиране на човешките грешки

Ефективни управленски решения на база леснодостъпни справки

управление и инвентаризация на активи

LIREX ASSETS

Системата за управление на активи и инвентаризация от LIREX подобрява контрола, проследимостта и отчетността върху активите на организацията и предоставя нужния инструментариум за електронно съхраняване, търсене и извличане на информация за предоставените за управление и използване активи и инвентар.

Системата предоставя удобен инструмент за извършване на автоматизирано преброяване и механизъм за ефективна последваща обработка на данните от инвентаризацията с оглед постигане на прецизни, коректни и пълни резултати с оптимално усилие.

Реализация

От технологична страна инвентаризацията може да бъде направена посредством два начина:

Технология базирана на Баркод четци: Посредством тази технология всеки актив се маркира с бакод с уникален идентификационен номер.

Технология базирана на RFID тагове: Посредством тази технология всеки актив се маркира с RFID таг, който е по-надежден и дава възможност за по-удобна инвентаризация

.

управление и инвентаризация на активи
управление и инвентаризация на активи

Реализация

От технологична страна инвентаризацията може да бъде направена посредством два начина:

Технология базирана на Баркод четци: Посредством тази технология всеки актив се маркира с бакод с уникален идентификационен номер.

Технология базирана на RFID тагове: Посредством тази технология всеки актив се маркира с RFID таг, който е по-надежден и дава възможност за по-удобна инвентаризация

.

Реализация

От технологична страна инвентаризацията може да бъде направена посредством два начина:

Технология, базирана на Баркод четци: Посредством тази технология всеки актив се маркира с бакод с уникален идентификационен номер.

Технология, базирана на RFID тагове: Посредством тази технология всеки актив се маркира с RFID таг, който е по-надежден и дава възможност за по-удобна инвентаризация.

управление и инвентаризация на активи

Баркод четци или RFID тагове?

управление и инвентаризация на активи

RFID

„RFID“ таговете предоставят възможността за един напълно автоматизиран процес на инвентаризация. Всяко помещение е маркирано с таг, който носи информация за активите , които следва да бъдат намерени.

Всеки материален актив в помещението също е маркиран с таг и при инвентаризация с мобилен четец се проверява наличността му. При липсващо оборудване, системата алармира и дава пълна информация за липсващия актив.

Тук ключов е мобилният четец, като е напълно достатъчно само да влезете в помещението, без да доближавате четеца до всеки актив.

Бар код

За разлика от този метод, при Бар кодовете вие трябва да доближите четеца до самия баркод, за да може той да бъде разпознат.

Решението за управлени на активи и инвентаризация от LIREX е съвместимо и с двете технологи, като предoставя възможност да се използват и двете едновременно.

управление и инвентаризация на активи
управление и инвентаризация на активи

Модифицирано според конкретните нужди

Решението за управление на активи и инвентаризация може да бъде модифицирано според конкретните нужди на вашата организация, като към него могат да бъдат добавени или премахнати различни функционалности. В LIREX ще ви предложим само това, от което имате нужда, без да плащате за функционалности, които не са ви необходими. Персоналният ни консултантски подход гарантира качественото изпълнение.

Решението за управление на активи и инвентаризация LIREX ASSETS може да бъде предоставено в cloud среда или интегрирано на място при клиента.

управление и инвентаризация на активи

Модифицирано според конкретните нужди

Решението за управление на активи и инвентаризация може да бъде модифицирано според конкретните нужди на Вашата организация, като към него могат да бъдат добавени или премахнати различни функционалности. В LIREX ще Ви предложим само това, от което имате нужда, без да плащате за функционалности, които не са ви необходими. Персоналният ни консултантски подход гарантира качественото изпълнение.

Решението за управление на активи и инвентаризация ISYSTEM може да бъде предоставено в cloud среда или интегрирано на място при клиента.

Модифицирано според конкретните нужди

Решението за управление на активи и инвентаризация може да бъде модифицирано според конкретните нужди на Вашата организация, като към него могат да бъдат добавени или премахнати различни функционалности. В LIREX ще Ви предложим само това, от което имате нужда, без да плащате за функционалности, които не са ви необходими. Персоналният ни консултантски подход гарантира качественото изпълнение.

Решението за управление на активи и инвентаризация ISYSTEM може да бъде предоставено в cloud среда или интегрирано на място при клиента.

управление и инвентаризация на активи

Свържете с нас, за да ви помогнем бързо и лесно да внедрите най-подходящото за вашите бизнес нужди и цели решение за управление на активи и инвентаризация.

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване