Можете ли да сте сигурни, че няма някакви скрити „изненади“, застрашаващи най-ценните ви данни?

 Услугата Security Checkup ще ви помогне да:

Защитите своята корпоративна мрежа срещу кибератаки.

Идентифицирате скрити заплахи и да реагирате на рисковете проактивно.

Подобрите цялостното ниво на сигурност на корпоративната мрежа.

Вашата корпоративна мрежа осигурява достъп до ценна и чувствителна информация.

Информация, която никога не трябва да попада в грешните ръце.

Идентифицирането на скрити заплахи ще ви позволи да се справите с рисковете за сигурността проактивно и да подобрите нивото на сигурност на корпоративната мрежа.

poruska_white_1_lirex
image_security_checkup_lirex

Анализ Security Checkup

Анализът Security Checkup е отлично решение за осигуряването на видимост върху реалното използване на мрежата и получаването на ключови препоръки за това как да я защитите.

Чрез услугата Security Checkup, нашите експерти ще направят мониторинг и анализ на трафика, който да открие потенциални текущи проблеми със сигурността в цялостната ИТ среда, както и да бъдат изготвени препоръки за минимизиране на рисковете.  

По време на анализа инспектираме огледален трафик на вашата корпоративна мрежа. Този метод не крие никакви рискове за мрежовата конфигурация и наличност.

poruska_blue_2_lirex

В края на анализирания период ще получите изчерпателен доклад, в който ще разберете:

Има ли и кои са устройствата идентифицирани със зловреден софтуер

Използват ли се високорискови уеб приложения

Има ли опити за проникване и атаки с бот

Какви са рисковете от загуба на чувствителни данни

Съществуват ли заплахи за крайни точки и мобилни устройства

Как се използва трафика, има ли високорискови потребители

Кои са препоръките за защита на вашата корпоративна мрежа

Вижте примерен доклад
image_2_security_checkup_lirex

Казусите с киберсигурността могат да останат скрити дълго след като са се заформили. Нерядко са и плод на внимателно и стратегическо проучване и поетапно внедряване. Потърсете ни сега, за да получите видимост на реалното ползване на мрежата, както и ключови препоръки за това как да я защитите.

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване