ОЦЕНКА НА ГОТОВНОСТТА
ЗА РАБОТА В ОБЛАК

Първа стъпка преди миграцията в облака.

Оценка и анализ

на съществуващата локална ИТ инфраструктура (on-premises), услуги, приложения (apps) и данни преди миграция в облака.

Оптимизирате разходите

за хардуер, поддръжка и управление на собствената си инфраструктура.

Изберете най-ефективния подход

Нашите инженери и консултанти ще ви предложат стъпки и препоръки за успешна миграция към облачните технологии, и ще ви насочат към най-подходящата облачна платформа.

Предимства

Професионалнa експертиза и консултации
Получавате персонализирано консултантско обслужване, съобразено с конкретните ви нужди. Обследването се извършва от независим експертен ИТ екип (вкл. инфраструктурни специалисти, мрежови специалисти, консултанти по ИТ сигурност, специалисти по облачни технологии).

Оптимизация на разходите
оптимизирате разходите си, като ви предоставяме препоръки за ефективно използване на облачните ресурси.

Широк набор от оценки и инструменти
Възползвате се от широка гама от инструменти и методологии за оценка, които покриват всички аспекти на готовността на системите ви за преход към облака.

Индивидуален план за миграция
Получавате оптималния метод за преструктуриране на ИТ средата, без да нарушавате текущите процеси.

Намален риск
Разбирате подробно каква е зависимостта между компонентите на вашата инфраструктура и къде може да има уязвимости при миграцията, за да ги избегнете.

Спазване на нормативни изисквания и стандарти
Услугата е съобразена с нормативните изисквания и стандартите във вашата организация.

Процес за оценка на готовността за работа в облака

В процеса на оценка на готовността на системите ви анализираме цялата организационна инфраструктура, и определяме готовността и съвместимостта им за миграция към облачна среда. Получавате пълен списък (карта за мигриране) на съществуващите локални ИТ ресурси/приложения и тяхната готовност за миграция с включени детайли за възможните опции за миграция и под каква форма може да бъде извършено това.

Готовност за миграция към облака

Преди трансфера анализираме наличната инфраструктура, приложенията и данните, за да се определи как най-оптимално и без прекъсване може да се извърши миграцията. Изготвяме “Roll-back” план в случай на непредвидима несъвместимост на мигрираните данни и приложения с облачната среда в работен режим.

Планиране и координиране на миграция в облака

За осигуряването на безпроблемно преминаване на данните в облака, екипът на LIREX планира, изготвя план за изпълнение и управление по процеса на миграция.

Миграция на данни и приложения

Приложенията и данните се преместват от локалната инфраструктура в облака ефективно, сигурно и по мащабируем начин.

Тестване и верификация

В тестването включваме изчерпателни функционални проверки и тестове, гарантирайки гладък и непрекъснат преход на бизнес приложенията и данните в облачната среда.

Оптимизация и поддръжка

Като последващ етап на миграцията, LIREX може да предостави редовно обновление, оптимизация на ресурсите или техническа поддръжка.

Естествено продължение на услугата Оценка на готовността за работа в облака е услугата Миграция към облака, която ви осигурява плавна миграция към желаната хибридна или облачна среда.

Кой може да се възползва от услугата?

Услугата е предназначена за организации, които разглеждат възможността да преместят част или всички свои съществуващи информационни технологии (on-premises решения) в облачна среда.

Това може да са:

  • Големи корпорации и организации с обширна IT инфраструктура
  • Организации от регулирани индустрии
  • Публичната администрация
  • Организации с желание да оптимизират разходите си възползвайки се от облака
  • Други организации, планиращи миграция към облачни технологии

С услугата на LIREX Оценка на готовността за работа в облака, правите първата крачка към своята бизнес трансформация. Нашият екип от консултанти ще ви осигури точна и експертна оценка на вашия потенциал в областта на облачните технологии.

Развийте потенциала си с LIREX, Вашият партньор в успешната облачна трансформация!

Свържете се с нас за персонализирано решение!

Направете запитване